جامعة ماردين آرتوكلو كلية العلوم الإدارية والاقتصادية
  • /
  • عن الجامعة

عن الجامعة

Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2010 yılında kurulmuş olup bünyesinde İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü düzeyde de eğitim verilmektedir. Bazı lisansüstü programlarımız farklı bölümlerin ortak programı olup multidisipliner özelliğe sahiptir. 

Üniversitemizin genel geçer politikası olan bilimsel ve rasyonel düşünce eksenindeki araştırma-geliştirme önceliği, Fakültemiz tarafından da benimsenmekte ve ileri düzeyde hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Eleştirel düşünme, analitik yaklaşım, sistematik bakış açısı ve bütüncül analiz, öğretimde önem verdiğimiz değerler olarak öne çıkmaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, uzmanlık ve yönetim becerisine sahip, çok yönlü düşünebilen, küresel bir vizyonla hareket eden, kendi alanında karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümlerden mezun olan öğrenciler, gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilebilecek bir formasyonla yetişmektedirler.

Küresel dünyada toplumlar, iktisadi, idari ve siyasi dinamiklerin yanı sıra mesleki beceriler ve emek piyasası üzerinden de birbirlerine bağımlı hale gelmektedirler. Bu da öğrencilerin lokal düzeydeki mesleklerin yanı sıra, küresel düzeyde gelişen alanlarda istihdamını sağlayacak bir vizyon ve formasyonla yetişmelerini gerekli kılmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bu gerçekten hareketle öğrencilerimizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde donanımlı kılacak bir eğitim anlayışını benimsemekte ve bunu hayata geçirmeye çalışmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde zorunlu olan İngilizce hazırlık eğitimi, diğer üç bölümde isteğe bağlı olarak öğrencilerimize verilmektedir. Bununla birlikte, öğrenciler dört yıllık lisans eğitimleri boyunca ileri düzeyde mesleki İngilizce ve günümüz ihtiyaçlarına karşılık veren bilgisayar destekli eğitim alarak küresel bir vizyon ve donanımla yetişmektedirler.

Fakültemiz, başta Avrupa Birliğine bağlı ülkelerdeki üniversiteler olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerindeki üniversitelerle ikili işbirliklerine büyük önem vermekte ve bu konuda yoğun bir çaba içinde bulunmaktadır. Özellikle öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin Erasmus değişim programları kapsamında Avrupa’daki farklı üniversitelerde bulunmasına büyük önem vermekteyiz.

Mardin Artuklu Üniversitesi; farklı din, inanç ve dili barındıran kültürel çeşitliliğiyle ve tarihi dokuya sahip mimari özelliğiyle Türkiye’de ön plana çıkan önemli kentlerden biri olan Mardin’in şehir merkezine yakın bir kampüs içinde yer almaktadır. Üniversitemiz, şehrin çok kültürlü yapısı paralelinde çok dilli eğitim hizmeti vermektedir. Üniversitemizde Türkçenin yanı sıra bölge dilleri arasında yer alan Arapça, Kürtçe ve Süryanice dillerinde de eğitim verilmektedir.

Üniversitemizin çok dilli eğitim hizmeti, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından da verilmektedir. Fakültemiz bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümleri Türkçenin yanı sıra, yüzde yüz Arapça dilinde de eğitim vermektedirler. Bu özelliği itibariyle Fakültemiz Türkiye’deki emsalleri içinde özgün ve öncü bir hüviyete sahiptir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü