جامعة ماردين آرتوكلو كلية العلوم الإدارية والاقتصادية
  • /
  • Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU

 

 

Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN

Fakülte Dekan V.

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7453

E-mail: 

 

Prof. Dr. Yusuf DOĞAN

Temsilci Profesör Üye

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 2149

E-mail: yusufdogan@artuklu.edu.tr

 

Prof. Dr. Mehmet Zahir ERTEKİN

Temsilci Profesör Üye

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 

E-mail:

 

Prof. Dr. Lokman TOPRAK

Temsilci Profesör Üye

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 3218

E-mail: lokmantoprak@artuklu.edu.tr

 

Doç. Dr. Cemil İNAN

İşletme Böl. Bşk. Üye

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7461

E-mail: cemilinan@artuklu.edu.tr

 

Doç. Dr. Melike ATAY POLAT

İktisat Böl. Bşk. Üye

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili:7483

E-mail: matay@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ACAR

SBUİ Böl. Bşk. Üye

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7462

E-mail: necmettinacar@artuklu.edu.tr

 

Doç. Dr. Faruk DÜŞÜNCELİ

Temsilci Doçent Üye

 

Santral: 0482 213 10 91

Dahili: 7463

E-mail: farukdusunceli@artuklu.edu.tr

 

Doç. Dr. Ahmet KAYAOĞLU

Temsilci Doçent Üye

 

Santral: 0482 213 10 91

Dahili: 7460

E-mail: ahmetkayaoglu@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Recep AKDAĞ

Temsilci Dr. Öğr. Üyesi Üye

 

Santral: 0482 213 10 91

Dahili: 7466

E-mail: recepakdag@artuklu.edu.tr

 

Fakülte Kurulu (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 17. Maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Md. 9) 
Madde 17:
a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu,dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü