جامعة ماردين آرتوكلو HEYKEL BÖLÜMÜ
  • /
  • عن الجامعة

جامعة ماردين آرتوكلو

عن الجامعة

Bölümün amacı öğrencilere heykel sanatının gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazandırmak genelde sanatın, özel anlamda ise heykel sanatının tanıtılmasından yola çıkarak bu sanat dalının gerektirdiği kültürü kavramak, gözlem, inceleme araştırma ve uygulama yolu ile yaratıcılığı geliştirmek, nesnelerle olgular arasında ilişki kurarak doğayı ve nesneyi yorumlayabilme yetisini güçlendirerek sezgi gücünü arttırmaktır. Eğitim, teorik ve uygulamalı dersler aracılığı ile teknik bilgi ve becerisi kazandırmaya yöneliktir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü