جامعة ماردين آرتوكلو ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
  • /
  • عن الجامعة قسم

عن الجامعة قسم

0-18 yaş arasındaki farklı özellikteki (yaşı ile uyumlu gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, suça sürüklenen, hastanede yatan, korunma ihtiyacı olan vb.) çocuk ve gençlerin gelişimsel gereksinimlerini belirleyen, gerekli önlemler alan ve alınmasını sağlayan, etkili iletişim kurabilen çocuk gelişimcilerinin yetiştirildiği alandır. Çocuk Gelişimi eğitim programı 4 yıldır. Çocuk Gelişimci ünvanı alan mezunlarımız lisans eğitimleri boyunca kazandıkları bilgi ve beceriler aracılığıyla, gelişimsel tanılama ve bunun sonuçları doğrultusunda, duruma uygun olarak eğitim programlarını düzenleyerek ailelere danışmanlık verir ve gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimlerini destekleyici yöntemler kullanır. Çocuk gelişimcileri çalışmalarını farklı disiplinler ile işbirliği yaparak gerçekleştirirler ve birçok kurumda çalışma imkânına sahiptirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü