• /
  • مجلس الجامعة

مجلس الجامعة

 

Prof.Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

رئيس الجامعة

عميد كلية الآداب


Prof. Dr. Ömer BOZKURT

نواب رئيس الجامعة

عميد كلية العلوم الإسلامية


Prof. Dr. Serhat HARMAN

ممثل كلية السياحة

نواب رئيس الجامعة


Prof. Dr. Mehmet Cemal OĞUZ

عميد كلية العلوم

Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı


 

Prof. Dr. Salim BİLİCİ

Tıp Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Abdurrahman EKİNCİ

عميد كلية الهندسة والعمارة


 

Prof. Dr. Ömer ÇAHA

عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية


Prof. Dr. Zülküf KARA

عميد كلية الفنون الجميلة


 

Doç. Dr. Yunus CENGİZ
 مدير معهد اللغات الحية في تركيا


Doç .Dr. Ziya POLAT

مدير معهد الدراسات العليا


Doç. Dr. Serdar GERİ

مدير معهد التربية البدنية والرياضة


Dr. Öğr. Üyesi Fasih DİNÇ

مدير معهد الموسيقى العالي الدولي


Dr. Öğr. Üyesi Halit ALKAN

مدير معهد اللغات الأجنبية


Doç. Dr. Ahmet GEMİ

مدير معهد نصيبين المهني


Doç. Dr. Feridun BİLGİN

مدير معهد ديريك المهني


Doç. Dr. Reşit YILDIZ

مدير المعهد المهني للخدمات الصحية


 

Doç. Dr. Yusuf DOĞAN

مدير معهد قزيلته به المهنيي​​​


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN

مدير معهد عمرلي المهنيي


Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKMAN

مدير معهد مدياد المهنيي


Dr. Öğr. Üyesi Faruk DÜŞÜNCELİ

مدير معهد صاوورالمهنيي


 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan POLAT

مدير معهد ماردين المهني


Doç. Dr . Lokman TOPRAK

العضو المنتخب من قبل مجلس الجامعة


       Doç. Dr. Abdurrahman ENSARİ

ممثل كلية العلوم الإسلامية


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAOĞLU

ممثل كلية الاقتصاد والعلوم الادارية 


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN

Sağlık Bilimleri Fak. Temsilcisi


Dr. Öğr. Üyesi Kamuran GÖKDAĞ

ممثل كلية الآداب


Dr. Öğr. Üyesi Nesrin YEŞİLMEN

ممثل كلية الفنون الجميلة


Öğr.Gör. Ömer Murat ÖTER

(الأمين العام (المقرر

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü