MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • لجنة الجودة

لجنة الجودة

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar (Rektör) 
Dr. Öğr. Üyesi Recep Akdağ (Kalite Koordinatörü)
Doç. Dr. Ahmet Gemi (Nusaybin MYO)
Doç. Dr. Cumali Keskin (Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kırkan (Yaşayan Diller Enstitüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Yıldırım (Sağlık Hizmetleri MYO)
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ağalday (Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri) 
Dr. Öğr. Üyesi Caner Yelbaşı (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Emre Aşılıoğlu (Güzel Sanatlar Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Polat (Mardin MYO) 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Mungan Kılıç (Kızıltepe MYO)
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Düşünceli (Savur MYO)
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Şahinalp (İslami İlimler Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Halit Alkan (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Akın (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Yeşilmen (Midyat Sanat ve Tasarım Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Ozan Esmer (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Gönenç (Mühendislik Mimarlık Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Semra Gürbüz (Turizm Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Velid UNSAL (Sağlık Bilimleri Fak.)
Öğr. Gör. Serdar Bozan (Midyat Meslek Yüksekokulu)
Öğr. Gör. İlyas Bayar (Ömerli MYO)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akkaya (Devlet Kons.)
Öğr. Gör. Ömer Murat Öter (Genel Sekreter)
Hamza Talayhan (Strateji Geliştirme Daire Başkanı)
Öğrenci Rektör Danışmanı ( Suat Kırkler)
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü