MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • الاستمارات الإدارية

الاستمارات الإدارية

الاستمارات الإدارية

 Personel Görev Tanım Formu
 Yetki Devri Formu
 Personel Dilekçe Formu
 Personel İzin Talep Formu
 Geçici Görevlendirme Talep Formu
 Görevlendirme Çalışma Planı Formu
 İzin Bitimi Göreve Başlama Formu
 Görevlendirme Sonrası Göreve Başlama Formu
 Ders Telafi Formu
 Gerekçeli Rapor Formu
 Hizmet İçi Eğitim Programı Formu
 Kurumsal E-Posta Adresi Talep Formu
 Araştırma Görevlisi Norm Kadroları İçin Talep Formu
 Asgari Kadro Sayısı İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu
 Asgari Kadro Sayısını Aşan Ancak Norm Kadro Planlaması İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu
 Norm Dışı Kadrolar İçin Talep Formu
 Fakültelerde Ders Verecek Uygulamalı Birimde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri Kadroları İçin
 Öğretim Elemanı Kadrosuna Başvuru Formu
 Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu
 Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Sınav Tutanak Formu
 Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Sınav Sonuç Formu
 Personel Kimlik Kartı Talep Formu
 Mal Bildirim Formu
 Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
 Devlet Memurları Yemin Belgesi
 Güvenlik Soruşturması Formu
 Akademik Personel Alımı Ön Değerlendirme Belge Kontrol Formu
 Akademik ve İdari Personel İlişik Kesme Formu
 Durum (Vukuat) Tespit Tutanağı
 Malzeme Teslim Tutanağı
 Jüri Üyesi Ücreti Talep Formu
 Mutemet Tayini Talep Formu
 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu
 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Onaylı Puan Tablosu  (excel)
 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Onaylı Puan Tablosu  (word)
 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Kararı
 Üniversite Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Onaylı Puan Tablosu
 Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Onaylı Puan Tablosu
 Üniversite Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Kararına İtiraz Formu
 Üniversite  Akademik Teşvik Komisyonu Teşvik Puanı Düzeltme Kararı
 Öğretmenlik Uygulaması Çalışma Planı
 Uygulama Dersi İçin Akademik Danışman Görevlendirme Formu
 Öğretmenlik Uygulaması Görev Bilgi Formu
 Aday Öğretmen Öğretmenlik Uygulaması Ders İçi Gözlem Genel Değerlendirme Formu
 Uygulama Okulu Yönetici Ve Öğretmen Ek Ders Ücreti Çizelgesi
 Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme Formu
 MAUSEM Program Öneri Formu
 MAUSEM Kurs Başvuru Formu
 MAUSEM Eğitmen Eğitim İçerik Formu
 Öğretim Elemanları Ders Yükü Tespit Formu
 Bölüm-Program Dönemlik Ders Sorumlusu Atama Teklif Formu
 Öğretim Elemanı Ders Yükü Formu
 Sürekli İşçi Mesai Takip Çizelgesi
 Birim Hizmet Memnuniyet Anket Formu
 Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu
 Faaliyet ve Değerlendirme Raporu (Profesör İçin) Formu
 Faaliyet ve Değerlendirme Raporu (Doktor Öğretim Üyesi için) Formu
 Faaliyet ve Değerlendirme Raporu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İçin) Formu
 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
 Kurumsal E-Posta Parola Sıfırlama Talep Formu
 Teknik İşlem Tutanağı
 Konferans Salonu Tahsis Talep Formu
 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanıcı Açma Talep Formu
 Birim Günlük Dezenfekte Temizlik Hizmet Cetveli
 Akademik Personel İzin Çizelgesi  (Kuruluş Geliştirme Ve  Eğitim-Öğretim Ödeneği İçin)
 Akademik Personel İzin İcmal Çizelgesi  (Kuruluş Geliştirme Ve  Eğitim-Öğretim Ödeneği İçin)
 İdari Personel Sağlık Raporu Çizelgesi
 Ortak Seçmeli Ders Tanımlama Formu
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü