T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI

SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI HAKKINDA

 

Sosyal ve Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı

Antropoloji biliminin dört alt bilim dallarından biri olan Sosyal Kültürel Antropoloji en basit ilkel toplumdan en karmaşık sanayi toplumuna hitap eden zengin bir alanı kapsamaktadır. Bu alanda çalışmak isteyen bireyler, insanı ve kültürü incelerken toplumsal ve kültürel farklılıkları da betimlemeyi öğrenir. İnsanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları göz önüne alarak insanları karşılaştırmalı bir görüşle inceler. Anabilim Dalı programında Sosyal Antropoloji, Kültürel Antropoloji, Antropolojinin Tarihsel Gelişimi, Antropolojik Kuram ve Kuramcıları, Antropolojik Araştırma Yöntemleri ve Alan Çalışmaları ile ilgili ders ve uygulamalara yer verilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilim dalı özellikle saha çalışmalarına (alan araştırması) verdiği önemle kendisini diğerlerinden ayırmaktadır. Bunu yaparak insanlar ve toplumlar neden nasıl değişiyor? Neden birbirine benziyor veya benzemiyor sorularına cevap arayışı içerisindedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü