T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
  • Dara Antik Kenti (Mardin)

MAU HABERLER

DUYURULAR

ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL BİLGİLENDİRME

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ TARİHÇESİ

Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuştur. Bir yıl İngilizce hazırlık ve dört yıl lisans eğitiminden oluşan lisans programı 2010-2011 akademik yılında eğitime başlamıştır. Antropoloji bölümü Sosyal-Kültürel Antropoloji vizyonuna ağırlık veren bir eğitim stratejisi izlemektedir. Buna ek olarak, bölümümüzde Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji alanlarında da dersler verilmekte ve bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

 

BÖLÜMÜN PUAN TÜRÜ VE ÖZEL ŞARTLAR

Antropoloji Bölümü YKS sonuçlarında Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre öğrenci alımı yapmaktadır. Ders müfredatımızın %30 İngilizce olmasından dolayı lisans programımıza yerleşmiş olan öğrenciler İngilizce yeterlilikten muaf olmadıkları takdirde 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimini geçmek zorundadırlar. Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı (İngilizce) uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

Öğrencilere, "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK" uygulanır.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Mezunlarımız, üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda (HAGEM, müzeler vb.), Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, TRT, belediyeler, kadın ve aile araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Bununla birlikte; araştırma şirketleri, basın-yayın kuruluşları, ergonomi alanında çalışma yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, sosyal sorumluluk projeleri başlıca çalıştıkları alanlardır. Son dönemde şirketlerin insan kaynakları, stratejik pazarlama, halkla ilişkiler ve müşteri hizmetleri departmanlarında da görev almaya başlamışlardır. Özellikle insan kaynakları yönetimi ile tüketici davranışlarını ele alan pazarlama uygulamaları antropoloji bölümü mezunlarının görev alması gereken alanlar haline gelmiştir.

STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM OLANAKLARI

Bölümümüz eğitim-öğretim müfredatında bir staj zorunluluğu yoktur. Fakat kendini geliştirmek için staj yapmak isteyen öğrencilerimize de müzelerde ya da sivil toplum kuruluşlarında staj olanakları ile ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Buna ek olarak Erasmus+ değişim programı kapsamında öğrencilerimiz Avrupa ülkelerinde 3 ay yaz sezonu kapsamında ve gerekli şartları sağlamaları halinde staj hareketliliğinden faydalanabilirler.

 

YURTDIŞI İŞ BİRLİKLERİ

Öğrencilerimiz gerekli şartları yerine getirdiklerinde Erasmus+ ve Mevlana değişim programlarından faydalanabilirler. Erasmus Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır. Ayrıca öğrenciler programa katılmış olan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesinde staj yapabilirler. Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü, öğrencilerine öğrenci değişim programına katılarak bir sömestr ya da bir yılı yurtdışında partner üniversitelerden birinde geçirme fırsatı sunmaktadır. Bu amaçla, 2014 yılından beri Bölümümüz, Avrupa Birliği Erasmus+ Programına aktif şekilde katılmaktadır. Erasmus+ Programına katılan öğrenciler ortaklık anlaşmamız bulunan üniversitelerde üç ay ya da tüm akademik yıl boyunca kalabilirler. Erasmus öğrencileri AB hareketlilik hibesinden yararlanabilirler. Öğrenciler Erasmus değişim döneminin sonunda kendi üniversitelerine dönmeli ve programlarını tamamlamalıdırlar.

 

 

Erasmus + değişim programı kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversiteler:

Eberhard Karls Universitat Tubingen / The University of Tübingen / Tübingen Üniversitesi- ALMANYA 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca öğrencilerimiz Mevlana değişim programı ile bölümler arası anlaşma olması halinde hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın dünyadaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim alabilirler. Mevlana değişim programı kapsamında yurtdışından üniversitelerle işbirliği görüşmeleri devam etmekte olup bu program üzerinden de öğrencilerimize yurtdışı deneyim imkanları sunulacaktır.

 

 

SOSYAL FAALİYETLER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

 

 

Antropoloji Bölümünde aktif olarak faaliyet gösteren MAÜ Antropoloji Topluluğu her yıl çeşitli aktiviteler ve faaliyetler düzenlemektedir. Antropoloji Topluluğu, alanında uzman bireylerin katıldığı öğrencilerin farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmayı teşvik etmeyi amaçlayan “Antropoloji Konuşmaları” başlıklı konuşma serilerini düzenlemektedir. Öğrenci topluluğu olarak faaliyet gösteren Antropoloji Topluluğu, çeşitli etkinliklerle de öğrencilerin sosyalleşmesi ve kaynaşması için faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

 

ÇİFT ANADAL VE YANDAL OLANAKLARI

Antropoloji Bölümü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Psikoloji Bölümü ile çift anadal ve yandal programı işletmektedir.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Türkiye’de lisans müfredatı %30 İngilizce olan ilk ve tek bölüm olma özelliği taşıyan Antropoloji Bölümü akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası üniversitelerde eğitim görmüş 7 öğretim elemanından oluşmaktadır.

Doç. Dr. Süleyman ŞANLI (Sosyal-Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Abu B. SIDDIQ (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ACAR (Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Semra Özlem DİŞLİ (Sosyal-Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Ali BEDİR (Sosyal-Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı)

Dr. Neslihan AKBULUT (Sosyal-Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Çağdaş ERDEM (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

 

 

Daha detaylı bilgi için: antropoloji@artuklu.edu.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.