T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME SAYFASI
  • /
  • Başvuru Takvimi

Başvuru Takvimi

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ

SIRA NO

BAŞVURU TARİHİ

YAPILACAK İŞ

1

12 Ocak 2021

Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerin Bölüm Başkanlıklarına, 2020 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS’ ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetine ilişkin örnek ve belgeler de eklenerek 12 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapılması.

2

13 - 15 Ocak 2021

Öğretim elemanlarınca yapılan başvuruların, her bölüm, anabilim dalı ve anasanat dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından incelenmesi.

3

18 Ocak 2021

Başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarının Rektörlüğe bağlı Bölümler, Dekanlıklar veya Müdürlükler tarafından komisyona gönderilmesi.

4

19 – 21 Ocak 2021

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.

5

22 Ocak 2021

Komisyon nihai kararının Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi.

6

25 – 29 Ocak 2021

Komisyon tarafından ilan edilen nihai kararlara itiraz süreci.

7

01 - 05 Şubat 2021

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü