T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Akademik Gelişim Koordinatörlüğü
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Lisansüstü öğretim programlarında öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerimizin bilimsel yönden gelişimlerine en üst düzeyde ve çok yönlü olarak destek olan, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde nitelikli ve etkin öğrenme ortamlarının geliştirilmesine yönelik modeller geliştiren ve öğretim elemanlarının çeşitli öğretim gereksinimlerinin karşılanması noktasında kişisel biliş düzeylerinin gelişmesine katkı sunmayı hedefleyen bir koordinatörlük olmak.

VİZYON

Akademik Gelişim Birimi Koordinatörlüğü’nün vizyonu Mardin Artuklu Üniversitesinin nitelikli bilimsel bilgi üretme, paylaşma ve toplum yararına kullanma sürecinin başarıyla yürütülmesine katkıda bulunarak, Üniversitenin Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel faaliyetlerde bulunan ve aynı zamanda teknoloji üreten araştırma odaklı Üniversite olma hedefine ulaşmasına katkı sağlamaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü