T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Akademik Gelişim Koordinatörlüğü
  • /
  • Koordinatörlüğün Faaliyetleri:

Koordinatörlüğün Faaliyetleri:

Bilimsel toplantı ve seminerler düzenlemek,

Öğretim üye ve görevlilerine danışmanlık hizmeti sağlamak,

Bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak,

Nitelikli yayın sayısında artışa katkıda bulunmak,

Lisansüstü öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar yürütmek,

Öğretim üye ve görevlilerine yönelik bilimsel araştırma becerisini geliştirme ve zenginleştirmeyi amaçlayan programlar sunmak,

Mesleğe yeni başlayan öğretim üye ve görevlileri için mesleğe uyum programlar düzenlemek,

Öğrenme ortamını geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütmek; araştırma sonuçlarını yayınlamak ve kurum içi ilgili birimlerle paylaşmak,

Öğrenmeyi geliştirecek düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü