T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Akademik Gelişim Koordinatörlüğü
  • /
  • Koordinatörlüğün Çalışma Alanları:

Koordinatörlüğün Çalışma Alanları:

  1. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu nitelikli akademik insan kaynağını sağlama adına ihtiyaç analizi gerçekleştirmek ve yol haritası oluşturmak,
  2. Üniversitenin akademik insan kaynağı gereksiniminin giderilmesi için gerekli planlama ve yetiştirme stratejileri geliştirerek üst yönetime sunmak,
  3.  Üniversitenin bugün ve yakın gelecekte ihtiyaç duyulması öngörülen insan kaynağı gereksinimini belirleyebilme adına araştırmalar yürütmek,
  4. Akademik insan kaynağı planlama ve geliştirme strateji uygulamalarına yardımcı olmak,
  5. Var olan akademik insan kaynağının başta araştırma, proje yönetme ve öğretim olmak üzere farklı konularda kendini geliştirmesine yardımcı olmak.
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü