MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. Mehmet Zahir ERTEKİN

zahirertekin[at]hotmail.com
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Mehmet Zülkif KARAHAN

mehmetzulkifkarahan@artuklu.edu.tr
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı / Head of Department of Cardiology
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Melike ATAY POLAT

matay@artuklu.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

mustafaozturk@artuklu.edu.tr
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ömer BOZKURT

omerbozkurt@artuklu.edu.tr
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ