MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Doç. Dr. Abdurrahman ENSARİ

abdurrahmanensari@artuklu.edu.tr
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Abu B. SIDDIQ

siddiq@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Adem AKTAN

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Cardiology Department Faculty Member
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Adnan ÇETİN

adnncetin@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Adnan OKTAY

adnanoktay@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ