MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. Zekiye SARIKARTAL

s.zekiye@gmail.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Kutlu GÜRELİ

gurelli@yahoo.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Şefik ÖZCAN

mysozcan@gmail.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Rahman SARIALİOĞLU

rahmansaral@gmail.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ