MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

evindaryesilbas@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Necla KAPLAN

neclakaplan@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Zekai ERDAL

zekaierdal@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Derya AYDIN

deryaaydin@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Okan ŞAHİN

okansahin@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ