MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. Yunus CENGİZ

yunuscengiz@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Kamuran GÖKDAĞ

kamurangokdag@artuklu.edu.tr
FELSEFE BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN

ahmetceylan@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ÇETRES

ibrahimcetres@artuklu.edu.tr
Bölüm Başkanı
FELSEFE BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mert YİRMİBEŞ

mertyirmibes@artuklu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı (Lisansüstü)
FELSEFE BÖLÜMÜ