MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ömür YILMAZ

yusufomuryilmaz@hotmail.com
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÇİRKİN

zeynepcir@hotmail.com
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Dr. Ahmet Boz

ahmetboz@artuklu.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Abdulgafur ÇELİK

abdulgafurcelik@artuklu.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Abdurrahman OCAKHANOĞLU

aocakhanoglu@yahoo.com
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ