• /
  • Makale Gönderme ve Geri Çekme

Makale Gönderme ve Geri Çekme

Makale Gönderme

Yükleme öncesinde "Yazarlar için Kontrol Listesi" başlığındaki maddelere dikkat etmek çalışmanızın yayına alınma sürecini hızlandıracaktır.

"Yazarlar için Kontrol Listesine" ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

Dergimize makale göndermek için TIKLAYINIZ.


Makale Geri Çekme

Yayın politikalarımız gereği, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle yazar, iş birliği yapmak durumundadır.

Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar, gerekçesini içeren dilekçeyi, bütün yazarların onayı olduğunu belirten ıslak imzalı bir şekilde, elektronik ya da basılı olarak yayın kuruluna iletmelidir.

Yayın Kurulu gelen talebi inceler ve en geç on gün içerisinde yazara dönüş sağlar.

Yayın Kurulu tarafından telif hakları makale gönderim aşamasında Artuklu International Journal of Health Sciences’a devredilmiş olup çalışmanın geri çekme talebi onaylanmadıkça yazar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemez.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü