• /
  • Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci

Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci

Dergide yayınlanacak tüm yazıların yayınlanması hakkındaki karar Baş Editör'e aittir. Editörler bu kararlarını hakemlerin önerileri doğrultusunda şekillendirirler.

Çift Kör Hakem Değerlendirmesi Süreci; çalışmanın tamamen anonim olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu sistemde her aşamayı bilen tek kişi sadece Editör'dür. Bu sistemde ne yazarlar çalışmalarını hangi hakemin değerlendireceğini bilir ne de hakemler kimin çalışmasını değerlendireceğini bilir. Böylece hem hakemlerin çalışmayı ön yargıyla değerlendirmesinin önüne geçilmiş olur hem de yazarların özel yollarla hakemlere ulaşıp onları etkileme ihtimali ortadan kaldırılmış olur. Bu açıdan bakıldığında çift kör hakem değerlendirme sürecinin objektif değerlendirmeyi sağladığı ve fırsat eşitliğini artırdığı düşünülür.

Bu sebeplerden dolayı dergiye gönderilen tüm çalışmalar çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Gönderilecek her çalışmayı, alanında uzman, en az iki Hakem değerlendirir. Makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için editörler tarafından her türlü çaba gösterilir. Bütün makalelerin değerlendirme süreçlerinde son karar yetkisi editördedir.


İlk Değerlendirme

İlgili editör gelen çalışmayı derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığına, yazım kurallarına uygunluğuna, İngilizce ve Türkçe dil yeterliliğine göre inceler. Yapılan inceleme sonucunda derginin yayın kurallarına ve yayın politikasına uygun bulunmayan makaleler sorumlu yazara iade edilir.


Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde; editörden olumlu izlenim alan çalışma Alan Editörleri'ne yönlendirilir. Alan editörleri tarafından dergi, şekilsel uygunluk ve bilimsel uygunluk, özet, giriş, materyal/metot, tartışma ve sonuç bölümleri yönünden değerlendirilip incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan makaleler Hakem Değerlendirmesi Süreci'ne alınır.


Hakem Değerlendirme Süreci

Makalelerin içeriğine göre, ilgili alanda güncel çalışmaları olan ve konunun uzmanı en az iki adet hakem belirlenir. Alan editöründen gelen hakem önerileri, baş editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalara ilgili hakemler atanır. Hakemler çalışmayı değerlendirip raporlar.


Hakem Raporları

Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, materyal/metot, sonuçlar ve tartışma açısından değerlendirir. Çalışma Doğrudan Kabul Edilebilir, çalışmanın Revize Edilmesi İstenebilir ya da çalışma Reddedilebilir. Düzenleme istenen durumda hakemlerden gelen öneriler yazarlara bildirilir ve yazarlardan çalışmaları üzerinde revize yapmaları istenir. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları hakemler tarafından tekrar incelenerek editöre karar bildirilir. Görevlendirilen hakemler arasında fikir ayrılığı olması durumunda makale belirlenen üçüncü bir hakeme gönderilir.


İstatistik İnceleme

Hakemler tarafından uygun görülen makaleler İstatistik Editörü'ne gönderilir. İstatistik editörünün onayını alan makaleler kabul edilir ve sonraki aşamalara geçilir.


Yayın Basım Süreci

Kabul edilen çalışmalar genellikle yayınlanacak olan ilk sayıda yer almaktadır. 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü