Cilt & Sayılar

SAYI 1

SAYI 1 - Makaleleri

Kapak / Cover
Kapak / Cover
Editörler ve Danışma Kurulu / Editors and Advisory Board
Editörler ve Danışma Kurulu / Editors and Advisory Board
İçindekiler / Contents
İçindekiler / Contents
Editörden / Editorial
Editörden / Editorial
Semir PAŞA
Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesinde Herediter Hemokromatoz Gen Mutasyonları / Hereditary Hemochromatosis Gene Mutations in the South Eastern Region of Turkey
Sedat COŞKUNSU
Hedonik Açlık / Hedonic Hunger
Beril Nisa YAŞAR
Mahkum Kadınlarda Üreme Sağlığı Sorunları / Reproductive Health Problems in Prisoner Women
Hülya KESKİN, Aynur TÜREYEN
Sessiz Başlayan - Ölümle Sonuçlanabilen Ciddi Bir Koma: Addison Krizi / A Serious Coma Starting Silently and Could Result in Death: Addison Crisis
Atiye KARAKUL
Çocuk Hastalarda Telerehabilitasyon ve Pediatri Hemşiresinin Sorumlulukları / Telerehabilitation in Children Patients and the Responsibilities of Paediatric Nurse
Onur İŞSEVER, Selmin ŞENOL, Hatice BAL YILMAZ, Figen YARDIMCI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üzerine Yapılandırılmış Akıllı Telefon Uygulamaları ve Çocuk Sağlığına Etkileri / Smartphone Applications Developed for Pediatrics and Their Effects on Children’s Health
Mehmet ÖZYURT
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerine Erişimdeki Engeller / Barriers to Access Dental Care Services
Dış Kapak / External Cover
Dış Kapak / External Cover

SAYI 1

SAYI 1 - Makaleleri

Kapak / Cover
Kapak / Cover
Editörler ve Danışma Kurulu / Editors and Advisory Board
Editörler ve Danışma Kurulu / Editors and Advisory Board
İçindekiler / Contents
İçindekiler / Contents
Editörden / Editorial
Editörden / Editorial
Mustafa AY
Türk Venöz Trombozlu Hastalarda Yüksek FVIII Düzeyi ile F8 Geninin 3' UTR Varyasyonları Arasındaki İlişki / Relationship Between Elevated FVIII Level and 3' UTR Variations of F8 Gene in Turkish Patien
Merve BAT TONKUŞ, Cansu BAKIRHAN
Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi / The Effect of Distance Education on Anxiety Level of Students Training in Applied Fields
Özkan YÜKSELMİŞ
Periferik Fasiyal Paralizi Olan Hastalarda Anksiyete, Depresyon, Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Hastalık Aktivitesi ile Olan İlişkisi / The Association Between Anxiety, Depression, Sexual Dysfunction
Semra DEMİRLİ ATICI, Ayberk DURSUN, Serdar AYDOĞAN, Mehmet ÜSTÜN
Adrenal Adenomu Taklit Eden Bir Myelolipom Olgusu / A Case of Myelolipoma Mimicking Adrenal Adenoma
Ömer TAMMO
Gebelikte Adneksiyal Kitleye Yaklaşım: Olgu Sunumu / Management of Adnexal Mass in Pregnancy: Case Report
Dış Kapak / External Cover
Dış Kapak / External Cover