Cilt & Sayılar

SAYI 1

SAYI 1 - Makaleleri

Kapak / Cover
Kapak / Cover
Editörler ve Danışma Kurulu / Editors and Advisory Board
Editörler ve Danışma Kurulu / Editors and Advisory Board
İçindekiler / Contents
İçindekiler / Contents
Editörden / Editorial
Editörden / Editorial
Semir PAŞA
Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesinde Herediter Hemokromatoz Gen Mutasyonları / Hereditary Hemochromatosis Gene Mutations in the South Eastern Region of Turkey
Sedat COŞKUNSU
Hedonik Açlık / Hedonic Hunger
Beril Nisa YAŞAR
Mahkum Kadınlarda Üreme Sağlığı Sorunları / Reproductive Health Problems in Prisoner Women
Hülya KESKİN, Aynur TÜREYEN
Sessiz Başlayan - Ölümle Sonuçlanabilen Ciddi Bir Koma: Addison Krizi / A Serious Coma Starting Silently and Could Result in Death: Addison Crisis
Atiye KARAKUL
Çocuk Hastalarda Telerehabilitasyon ve Pediatri Hemşiresinin Sorumlulukları / Telerehabilitation in Children Patients and the Responsibilities of Paediatric Nurse
Onur İŞSEVER, Selmin ŞENOL, Hatice BAL YILMAZ, Figen YARDIMCI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üzerine Yapılandırılmış Akıllı Telefon Uygulamaları ve Çocuk Sağlığına Etkileri / Smartphone Applications Developed for Pediatrics and Their Effects on Children’s Health
Mehmet ÖZYURT
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerine Erişimdeki Engeller / Barriers to Access Dental Care Services
Dış Kapak / External Cover
Dış Kapak / External Cover