• MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İÇİN TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYEBİLİRSİNİZ TANITIM FİLMİ

 


ARTUKLU'DA FIRSATLAR

 

 

ARTUKLU AKADEMİSYEN YETİŞTİRME PROGRAMI (AYP)

Programın amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi lisans öğrencilerinden istekli olanlara akademik açıdan rehberlik etmek, düşünme, araştırma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek ve onların disiplinler arası bir yaklaşımla kendi alanlarında nitelikli birer akademisyen olarak yetişmelerini sağlamaktır. 
 

AYP PROGRAMININ HEDEFLERİ
• Yabancı dil (bir doğu ve bir batı dili) yetkinliğini geliştirme.
• Metodolojik yetkinlikleri, disiplinler arası düşünebilme kabiliyetini geliştirme, alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştirme, alanlarıyla ilgili literatüre ve klasiklere hakimiyet.
• Metin üretimi ve akademik yazım becerilerini geliştirme.
• Yurtdışı araştırma tecrübesi kazandırma.

AYP PROGRAMININ AKADEMİK FAALİYETLERİ
Yabancı Dil Çalışmaları:  Proje kapsamında iki yabancı dilde akademik seviye zorunlu tutulmuştur. Ayrıca alanla ilgili üçüncü dil öğrenimi de teşvik edilmektedir.
Seminerler: Alanı genel olarak tanımayı, bu konudaki literatürü bilmeyi ve alandaki gelişmeleri yakından tanımayı sağlayan etkinliklerdir. Öğrencinin etkinlik öncesinde önceden belirlenmiş metni okuması ve kısa bir raporunu çıkarmış olması gerekmektedir.
Metin Okumaları: Akademisyen adayının ilgilendiği alanın kendi metinlerini tahlil etmeyi sağlayan etkinliklerdir. Adayın etkinlik öncesinde önceden belirlenmiş metni okuması ve kısa bir raporunu çıkarmış olması gerekmektedir.
Atölye çalışmaları: Akademisyen adayının akademik ürün vermesini sağlayan etkinliklerdir. 
Yurt Dışı Araştırma ve Yabancı Dil Geliştirme Desteği: Programda bir doğu bir de batı ülkesi olmak üzere planlanan yurt dışı eğitim desteği hem yabancı dil eğitimine hem de araştırma çalışmalarına verilen destekten oluşmaktadır.


BOLOGNA SÜRECİ

Üniversitemizde 2013 yılında faaliyete giren Bologna süreci, Avrupa'da yüksek öğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuştur. 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında, Üniversitemizce Uyulması gereken Bologna Sürecine uygun Bilgi Paketlerinin tüm birimlerce oluşturulması ile ilgili çalışmalar Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından koordine edilmekte ve bu bilgi paketlerinin hazırlanması sağlanmaktadır. Bologna sürecinde 2013 yılı itibari ile ‘AKTS’ etiketi, 2014 yılı itibari ile de ‘Diploma Eki’ etiketi verilmektedir.


ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS)

Mardin Artuklu Üniversitesi,  yurt dışındaki üniversiteler ile yaptığı iş birliği anlaşmaları sayesinde araştırma imkânları yaratarak, uluslararası bilgi alış verişinde bulunulması yönünde önemli adımlar atmıştır. Bu işbirliği protokolleri kapsamında; ortak bilimsel araştırmalar, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, karşılıklı bilgi ve yayın değişimi, ortak bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlenmesi, ders verme ve eğitim amaçlı diğer etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz, Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında AB ülkeleri ile yürüttüğü akademik değişim programları dahilinde 11 Ülkeden 25 üniversite ile protokol imzalanmıştır. Erasmus Üniversite Beyannamesi ve Yükseköğretim Kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.


 

ÖĞRENCİ REKTÖR DANIŞMANI

Öğrencilerin  yaratıcı bakış açılarının  üniversitenin gelişmesine katkı sunacağı inancıyla Türkiye'de bir ilk olarak Öğrenci Rektör Danışmanı uygulaması hayata geçirildi.  
Öğrencilerimizin bir iç paydaş olarak karar süreçlerinde daha etkin yer alması amacıyla öğrenciler arasında yapılan seçim neticesinde bir öğrencimiz Rektör Danışmanı olarak görevlendirilmektedir. 

 

 

ARTUKLU'DA ÖĞRENİM

 

Çift Anadal / Yandal Programı

Üniversitemiz öğrencilerimize belirli programlarda Çift Anadal ya da Yandal yapma imkanı sunmaktadır. Yerleştiği lisans programını okurken istenilen şartları sağlayan öğrencilerimiz kendilerine yakın başka bir lisans programına kayıt yaptırarak ikinci bir diploma alma hakkı elde edebilmektedirler. Ayrıca yine belli bir başarıyı elde eden öğrencilerimiz ilgi duydukları lisans programının bir kısım derslerini alarak Yandal sertifikası da alabilmektedirler.

Ortak Seçmeli Ders Havuzu 

Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, sanat, genel kültür, edebiyat, yabancı diller, tarih, spor, sağlık, çevre, bilgisayar programları, bilim ve teknoloji, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, gönüllülük çalışmaları, ekonomi, eğitim, psikoloji, girişimcilik, hukuk, değerler eğitimi gibi kişisel değişime ve gelişime değer katan her türlü güncel ve popüler konuların yer aldığı derslerdir.
Ortak seçmeli dersler, tüm lisans ve önlisans programlarının 3. yarıyılından itibaren her yarıyıl için ders planlarında yer alır. Öğrenciler 3. yarıyıldan itibaren her dönemde, ders kayıtları sırasında, ilgi duydukları 1 (bir) dersi seçme hakkına sahiptirler. Bir dersin açılabilmesi için en az 10 (on) öğrenci tarafından seçilmesi gerekmektedir. Öğrenciler internet ortamında ders içeriklerini inceleyerek ortak seçmeli derslerden birine kayıtlarını yaparlar. Kayıtlar öğrenci danışmanlarınca onaylanır. Ders ekleme çıkarma döneminde danışman onayı ile değişiklik yapılabilir.
Ortak seçmeli derslerin değerlendirilmesi MAÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Değerlendirme sonucunda verilen notlar dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır. Ancak öğrenciler, başarısız oldukları ortak seçmeli dersleri tekrar almak veya yerine başka bir ortak seçmeli ders almak zorunda değildir. Öğrenci bundan ötürü oluşan eksik ders yükünü kendi bölümüne ait müfredat derslerinden de tamamlayabilir.
    
Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık eğitimi; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, fakülte öğrencilerine verilmektedir. Fakülte bölümlerinin gereksinimleri doğrultusunda, İngilizce veya Arapça dillerinde bir yıl süre ile verilen yabancı dil eğitiminde, öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemek amacıyla, her yıl eylül ayı içerisinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı düzenlenmektedir. Yabancı dil yeterlilik sınavına giren ve 100 üzerinden 60 puan alan öğrencilerimiz, kendi bölümlerinde öğrenimlerine doğrudan başlarlar. Bazı uluslararası kurumların yaptığı sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına tabii tutularak geçer notu almaları halinde yabancı dil eğitiminden muaf sayılmaktadır.
 

     

 

.

Lisansüstü eğitim alanında uluslararası alandaki güncel ve gelişmiş uygulamaları izleyerek eğitim vermeyi, program katılımcılarına akademik yetkinlik, eleştirel düşünme, evrensel ölçekte araştırma yapabilme yeterliliğini kazandırmayı amaçlamaktadır. Yine yüzyıllar boyunca tarihsel ve kültürel yakınlık içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasına ilişkin kopuşları yeniden akademik bir bağla onarmayı hedef edinip özelde Türkiye’ye genelde ise bölgeye ait sorunlara, sosyal bilimlerin farklı disiplin olanaklarını kullanarak çözüm önerileri sunma ve araştırmaları kamuoyu ile paylaşmak amacıyla faaliyet göstermektedir.
Anabilim Dalları
Doktora Programları
•Sosyoloji 
•Tarih
•Turizm İşletmeciliği
•Biyoloji
• İktisat

Tezli Yüksek Lisans Programları
•    Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi
•    Felsefe
•    Felsefe ve Din Bilimleri
•    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
•    İktisat 
•    İletişim Tasarımı
•    İnanç Turizmi Rehberliği
•    İslam Tarihi ve Sanatları
•    Resim
•    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
•    Sosyoloji
•    Tarih
•    Temel İslam Bilimleri
•    Turizm İşletmeciliği
•    Türk Dili ve Edebiyatı
•    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
•    Turizm ve Kültürel Miras

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları
•    Eğitim Programları ve Öğretim, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
•    Eğitim Yönetimi, Eğitim Yönetimi (İ.Ö.)
•    Tarih (İ.Ö.)
•    Turizm Rehberliği (İ.Ö.)
•    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İ.Ö.)
•    Sağlık Turizmi (İ.Ö)
 Anabilim Dalları
•Arap Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Tezli 
•Kürt Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Tezli/Tezsiz
• Süryani Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Tezli
 

MARDİN ARTUKLU'DA YAŞAM

 

Ulaşım

Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi Şehir Merkezine (5 km) mesafede olup, minibüs ve belediye otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır. Kampüs geniş bir arazi üzerine kurulu olduğu için fakülteler arasında ulaşım ücretsiz ring hizmeti verilmektedir.

Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz bulunan Sağlık Merkezinde 1 aile hekimi ve 1 hemşire görev yapmaktadır. Merkezimizde başta öğrencilerimiz olmak üzere idari, akademik ve diğer personellerine sağlık hizmeti verilmektedir. 
Sağlık Merkezimizde; acil durumlarda ilk yardım hizmetleri, 1. Basamak sağlık hizmetleri (muayene, ayakta tedavi koruyucu aşılar  vb.), enjeksiyon uygulamaları, pansuman hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine staj öncesi koruyucu aşılar yapılmaktadır.

Burs Olanakları

Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerimize çeşitli kurum, vakıf, dernek ve şirketler tarafından burs/kredi verilmektedir. Bu kurumların başında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gelmektedir. Her yıl Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören ve durum tespiti yapılan belirli sayıda ki öğrencilere üniversite bütçesinden yemek bursu verilmektedir. 

Sosyal Tesisler ve Spor Kompleksleri

Şahtana Konağı (Uygulama Oteli)

Şahtana Konağı, 1930 yılında Memleket Hastanesi olarak kullanılmış, bir dönem Palas Otel olarak kullanıldıktan sonra 1953 yılında Şahtanalar Ailesinden satın alınarak PTT tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca 21.09.1979 tarihinde “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiştir. 2011-2013 yıllarında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilen konak, 2010-2020 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi’ne Sosyal Tesis ve Uygulama Oteli olarak hizmet vermek amacıyla kiralanmıştır.
Yapının, tarihi taş dokusu, büyüklüğü, ergonomik özellikleri ve kolay ulaşılabilir olması vs. özeliklerinden dolayı, tarihi alandaki otel ihtiyacını gidermeye yönelik yeniden işlev verilerek değerlendirildiği görülmektedir. Bugünlerde Turizm Fakütesi’nin öğrencileri için bir uygulama alanı olarak kullanıldığını söylemek gerekir. Turizm Fakültesinin Turizm İşletmeciliği ve Konaklama İşletmeciliği Bölümü öğrencileri için uygulama oteli olarak konuklara hizmet veren konak, Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin Kadim Mardin Mutfağının en güzel örneklerini sergilediği alan olmuştur. Uygulama Oteli görkemli mimarisi ve özgün dokusu ile Mardin şehrinin unutulmaz manzarasını, etrafında bulunan önemli tarihi eserlere ulaşım kolaylığını ve ufuk çizgisine kadar uzanan Mezopotamya Ovası manzarasını ziyaretçilerine sunuyor.

Spor Kompleksi

Üniversitemizin kampüsü içerisinde yer alan spor kompleksi haftanın 7 günü hizmet vermektedir. 30.000m²’lik alana sahip merkezi spor tesisinde;
• 1 Adet Tribünlü Futbol Sahası (68 m*105 m ve 8000 m² alana sahip, Tribün 386 kişi kapasiteli)
• 400m Uzunluğunda, 9.81m Genişliğinde ve 8 Kulvarlı Atletizm Pisti,
• 2 Basketbol ile 2 Voleybol Sahası,
• 2 Tenis Kortu,
• 2 Küçük Çim ve 2 Büyük Çim Saha,
• Bisiklet Parkuru bulunmaktadır.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Üniversitemizin kampüsü içerisinde yer alan yüzme havuzu 4,173,54m²’lik kapalı alana sahiptir. Yarı olimpik yüzme havuzunda;
• 25m Boyunda, 12,5m Eninde, 2m Derinliğinde ve 5 Kulvarlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu,
• VIP İzleme Salonu İle Birlikte 500 Kişilik Seyirci Tribünü,
• 3 Fitness Salonu
• 4 Sauna
• 1 Kafeterya,
• 2 İdari Personel Odası,
• 2 Akademik Personel Odası
• 286m²’lik Salon Ebatları Ayarlanabilen Çok Amaçlı Seminer Odaları bulunmaktadır.

Konferans Salonu

Üniversitemizin kampüsü içerisinde yer alan konferans salonu 2.753,07m²’lik kapalı alana sahip olup, konferans salonu bünyesinde;
• İki Ana Fuaye Alanı,
• 417 Kişilik Konferans Salonu,
• 7 İdari Personel Odası,
• Açık Hava Tiyatro Sahnesi, bulunmaktadır. 

Merkezi Cami ve İbadethane;

Üniversitemizin kampüsü içerisinde yer alan Merkez Camii toplamda 7,437 kişi kapasiteli ibadet alanına sahip olup, bu alanda;
• 3977 Kişi Kapasiteli Açık İbadet Alanı,
• 3460 Kişi Kapasiteli Kapalı İbadet Alanı,
• Abdesthaneler,
• Bahçe ve Oturum Alanları bulunmaktadır.

Yemekhaneler, Restoran ve Kafeler

Kampüsümüzün içinde farklı noktalarda bulunan iki merkezi yemekhanede, öğrencilerimizin sağlıklı, doğru ve ucuz beslenmelerine katkıda bulunmak üzere öğle ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Yemekler; uzman personel ve gıda mühendisleri gözetiminde mevsimine göre, öğrencilerin ihtiyacı olan kalori ve besin değerleri göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Ücreti karşılığında öğle (11.30-13.30) öğününde dört çeşitten oluşan yemek hizmeti verilmekte ve yemek listeleri bir ay önceden hazırlanarak öğrencilerin bilgisine sunulmaktadır.             

.

Öğrenci Topluluklarımız

ARTUKLU FELSEFE TOPLULUĞU
ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BEŞİKTAŞLILAR ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
ARTUKLU TARİH TOPLULUĞU
AHBAB ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
ARKEOLOJİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
ANTROPOLOJİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
ARTUKLU KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNME ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
BİLİM VE SANAT TOPLULUĞU
ERDEMLİ GENÇLİK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
EDEBİYAT VE DİL BİLİMİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
DİYANET AKADEMİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
DİL KÜLTÜR VE EDEBİYAT TOPLULUĞU
GENÇ TEMA TOPLULUĞU
GENÇ DÜŞÜNCE ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
GENÇ YEŞİLAY ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
İŞ DÜNYASI VE KARİYER PLANLAMA TOPLULUĞU
İNGİLİZCE ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 
TOPLUM VE SAĞLIK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
İDEAL GENÇLİK ÖĞRENCİLERİ TOPLULUĞU
BİLGİ VE HİKMET ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
İLMİ HAREKET TOPLULUĞU
MİMARLIK VE TASARIM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
MÜZİK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
KÜÇÜK DOKUNUŞLAR ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
KUDÜS DOSTLARI TOPLULUĞU
MARDİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
SAĞLIK VE SPOR TOPLULUĞU
SÜRYANİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
SİYER ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
PSİKOLOJİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
ULTRA ASLAN ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
GENÇ KIZILAY ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
SİNEMA VE YENİ MEDYA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
YENİLER ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
FARS DİLE VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
MARDİN KÜLTÜRÜNÜ TANITMA VE ARAŞTIRMA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
DİNLER TARİHİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
REAKSİYON VE SPORTİF ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
AFRİKA ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
SİYASET BİLİMİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
DİL KÜLTÜR VE GEZİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
ŞAĞAF TAKIMI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
MARTİ TİYATRO ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
AZİZ SANCAR GÜLMELİSİN SEN ÇOCUK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
GASTRONOMİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
EL HAMRA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
GENÇ AKADEMİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
SOSYOLOJİ TOPLULUĞU
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
ÜNİ MBB ÖĞRENCİ TOPLULUĞU