• /
  • Uluslararası Akademisyen Koordinatörlüğü

Uluslararası Akademisyen Koordinatörlüğü

Koordinatör: Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ


Yönerge

Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Çalıştırma Yönergesi

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü