T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAVUR MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Öğretim Görevlisi Alım Sonuçları (17.05.2019)

Öğretim Görevlisi Alım Sonuçları (17.05.2019)

4. nolu ilan giriş sınavı sonucu için tıklayınız

5. nolu ilan giriş sınavı sonucu için tıklayınız.

 

Asil olarak kazanan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile aşağıda istenilen evrakları 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
(Naklen atanmak isteyenler sadece dilekçe vereceklerdir. Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız...)

İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Nüfus cüzdan fotokopisi

2-İkametgah ilmühaberi

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti

4-6 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)

5-Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi)

6-Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı Belgesi)

7-Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu (heyet raporu)

8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formu indirmek için tıklayınız...)