T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Genel İngilizce Kursu

Programın Amacı

Genel İngilizce Dil Eğitim Programı Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesine (CEFR) uygun olarak yürütülmektedir. Program, okuma/yazma/dinleme/konuşma becerilerini bütünsel bir yaklaşımla geliştirmeye yönelik hazırlanmaktadır. Bu sayede kursiyerler dört ana beceriyi eşit şekilde geliştirme olanağı bulmaktadır.

Programa Kimler Katılabilir?

Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin alan uzmanı akademik kadrosuyla günümüz yaşam koşullarının ihtiyaçlarını karşılayacak yetkinlikte geliştirmiş olduğu Genel İngilizce Dil Eğitim Programına gerek günlük gerekse profesyonel iş ve akademik alanlarda kullanmak üzere İngilizce öğrenmek ya da geliştirmek isteyen toplumun her kesiminden ve meslekten katılımcı başvurabilir.

Ayrıca TOEFL IBT, TOEIC, IELTS, YÖKDİL, YDS ve Üniversitelerin Hazırlık Atlama sınavlarına girme ya da KONUŞMA becerilerini geliştirme amaçlı eğitim programlarına katılmak isteyip de dil yeterlik ölçütlerini sağlayamayan adaylar da alt yapı oluşturma amaçlı Genel İngilizce Dil Eğitim Programına katılmaktadır.

Programın İçeriği

Genel İngilizce Dil Eğitim Programı, bir bütünlük halinde hem algısal hem de üretimsel becerilerin geliştirilmesini desteklemektedir. Programın içeriği, kursiyerlerin okuduğunu anlama ve analiz etme; duygu ve düşüncelerini yazı yoluyla aktarma; dinlediklerini anlama; duygu, düşünce ve görüşlerini konuşma yoluyla aktarma becerilerini geliştirebilmeleri için hazırlanmıştır. Genel İngilizce eğitimleri, kursiyerlerin dil becerilerinin gelişimini hızlandırma amaçlı görsel ve işitsel ekipmanlarla desteklenir ve eğitimler iletişim odaklı yöntemlerle verilir.

MAÜSEM Genel İngilizce eğitim programında Kur Sistemi uygulanmakta olup program toplam 6 kurdan oluşmaktadır. Her bir kurun 112 ders saatinden oluştuğu programda kursiyerlerin öğrenim ve değerlendirme süreçleri Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Yetkinlikler

Kurlar

CEFR

Seviye

Ders Saati

Temel Kullanıcı

  1. Kur

A1

Elementary/Temel

112

  1. Kur

A2

Pre-intermediate/Orta Altı

112

Bağımsız Kullanıcı

  1. Kur

B1

Intermediate/Orta

112

  1. Kur

B2

Upper-intermediate/Orta Üstü

112

Yetkin Kullanıcı

  1. Kur

C1

Advanced/İleri

112

  1. Kur

C2

Proficiency/Profesyonel

112

Genel İngilizce eğitimi almak isteyen adaylar öncelikle MAÜSEM tarafından yapılan seviye tespit sınavına katılırlar. Bu sınav sonunda alınan sonuca göre adaylar kendilerine uygun bir seviye sınıfına yerleştirilir.

Eğitim Materyali

Genel İngilizce eğitim programında kullanılacak ders materyali bilgisi kesin kayıttan sonra kursiyerlerle paylaşılır. İlgili eğitimde kullanılacak materyal program başlamadan önce kursiyerler tarafından temin edilir.

Programın Haftalık Gün ve Saat Dağılımı

 

Günler

Saatler

Haftalık Ders Saati

Toplam Ders Saati

Süre

 

Hafta İçi

 

Pazartesi/ Salı/ Perşembe

 

18.30 – 21.15

 

9 Saat

 

112 Saat

 

13 Hafta

Genel İngilizce eğitim programlarında bir ders saati 45 dakika, her ders arası dinlenme 15 dakikadır.

MAÜSEM, zorunlu hallerde, derslerin gün ve saatlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Programın Başlatılması

Genel İngilizce eğitim programı, kaydı kesinleşmiş asgari 10 kursiyer ile başlatılır. Eğitim-öğretim kalitesinin düşmemesi ve programdan maksimum düzeyde verim alınabilmesi için her bir sınıf mevcudu 15 kursiyer ile sınırlıdır.

Sertifika / Katılım Belgesi

Genel İngilizce Eğitiminde % 80 devam zorunluluğu vardır, yeterli katılımı sağlamayan kursiyerler Seviye Sınavına giremezler. Bu kursiyerlere herhangi bir belge verilmez. Yeterli katılımı sağlayan ve Seviye Sınavdan 60 ve üzeri alan kursiyerler için Sertifika düzenlenir. Sınavdan 60’ın altında alan kursiyerler için Katılım Belgesi düzenlenir.

Seviye Tespit Sınavı

Seviye tespit sınavı (STS) hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılır.

Eğitmen

Öğr. Gör. Mehmet Faruk Toson

Kayıt ve Ödemeler

MAÜSEM eğitim programlarından yararlanabilmek için kursiyer adayları katılmak istedikleri eğitim programına Ön Kayıt yaptırmak için program ücretinin % 20’lik kısmını ödemeleri gerekir. Programın başlatılması için gerekli olan asgari katılımcı sayısına ulaşıldığında adaylar Kesin Kayıt için program ücretinin geriye kalan % 80’lik kısmını ödeyerek kayıtlarını kesinleştirmelidirler.

İngilizce Dil Eğitim programında her bir kur yeni kayıt dönemidir. Bir üst kura devam etmek için kursiyerler yeni kayıt döneminde ödemelerini yapmak ve yeni dönem kayıtlarını kesinleştirmek durumundadırlar. Yeni dönem kayıtları kontenjanla sınırlı olduğu için kursiyerler ödemelerini kurs başlangıç tarihinden en geç 3 gün önce yapmalıdır.

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Program Ücreti

1 Kur ücreti 1.120 TL

Ödeme Şekilleri

Ödemeler Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nde Banka Kartı ya da Kredi Kartı ile veya aşağıda belirtilen IBAN numarasına EFT yoluyla yapılabilir.

Hesap No

Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabı T.C. Ziraat Bankası Mardin Şubesi IBAN: TR 43 0001 0000 9263 4189 5450 01

İletişim Bilgileri

İletişim Sorumlusu

Abdullah Aykal

E-posta

mausem@artuklu.edu.tr

Telefon

482 213 40 02 / Dâhili: 1977

Adres

Mardin Artuklu Üniversitesi, Rektörlük Binası Yanı, Ek Bina, Kat 2, Sürekli Eğitim Merkezi Ofis No. 101, Artuklu / Mardin