T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • /
 • Duyurular
 • /
 • ARTUKLU AKADEMİSYEN YETİŞTİRME PROGRAMI (ARTUKLU AYP)

ARTUKLU AKADEMİSYEN YETİŞTİRME PROGRAMI (ARTUKLU AYP)

 

Programın Amacı

Programın amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi lisans öğrencilerinden istekli olanlara akademik açıdan rehberlik etmek, düşünme, araştırma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek ve onların disiplinler arası bir yaklaşımla kendi alanlarında nitelikli birer akademisyen olarak yetişmelerini sağlamaktır.

ARTUKLU AYP’nin hedefleri:

 1. Yabancı dil (bir doğu ve bir batı dili) yetkinliğini geliştirme.
 2. Metodolojik yetkinlikleri, disiplinler arası düşünebilme kabiliyetini geliştirme, alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştirme, alanlarıyla ilgili literatüre ve klasiklere hakimiyet.
 3. Metin üretimi ve akademik yazım becerilerini geliştirme.

Programa Kimler Katılabilir?

Mardin Artuklu üniversitesi Lisans Öğrencilerinden birinci ve ikinci sınıf öğrencileri başvurabilir..

Adayların, programa başvurmaları için not ortalamalarının 70’in üstünde olması gerekir.

ARTUKLU AYP’ye kabul edilmek için bilim sınavı yapılır.

 

Programın İçeriği

 

ARTUKLU AYP programı, tüm bölümlere açık olmakla birlikte felsefe, tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilim, İslami ilimler (İslam tarihi ve sanatları, felsefe ve din bilimleri, temel İslam bilimleri) alanlarına yoğunlaşmaktadır.

ARTUKLU AYP, programa kabul edilen öğrencilerin iki yabancı dilde ve kendi alanlarında desteklenmesine yöneliktir.

ARTUKLU AYP üç kademeden oluşmakta her bir kademe ise bahar, yaz ve güz dönemlerinden oluşmaktadır. ARTUKLU AYP üç senede tamamlanmaktadır.

Dil öğretiminin dışındaki toplantılar; seminerler, metin okumaları ve atölye çalışmaları şeklindedir.

ARTUKLU AYP programı etkinlik öncesinde, esnasında ve sonrasında okuma ve yazma yükümlülüklerini içermektedir. Programa devam eden katılımcının bu yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur.

ARTUKLU AYP’ye kabul edilen öğrenciler için devam zorunludur. Dönem boyunca mazeretsiz programın % 20’sine katılmayan adayın programla ile ilişkisi kesilir.

 

1.KADEME

BAHAR

 

 

Klasik Dönem Karşılaştırmalı Düşünce Tarihi

YAZ

Yaz Metin Tahlilleri

 

GÜZ

Modern Dönem Karşılaştırmalı Düşünce Tarihi

Klasik Dönem Dünya Tarihi

 

Modern Dönem Dünya Tarihi

Bahar Metin tahlilleri

 

Güz Metin Tahlilleri

Aylık Akademik Seminerler

 

Aylık Akademik Seminerler

 

 

 

 

 

 

 

2.KADEME

BAHAR

 

 

Disiplinler Arası Metin Okumaları ve Tahlilleri I (Ortak)

YAZ

Yaz Kampı Metin Tahlilleri

 

GÜZ

Disiplinler Arası Metin Okumaları ve Tahlilleri II (Ortak)

Metodoloji Okumaları I (Ortak)

 

Metodoloji Okumaları II (Ortak)

Aylık Akademik Seminerler

 

Aylık Akademik Seminerler

İngilizce

 

İngilizce

Arapça

 

Arapça

 

 

 

 

3.KADEME

BAHAR

 

 

Danışman Eşliğinde İhtisas Okumaları / Alan Okumaları I

YAZ

Yaz Kampı Metin Tahlilleri

 

GÜZ

Danışman Eşliğinde İhtisas Okumaları / Alan Okumaları II

Danışman Eşliğinde Alan Yazımı I

 

Danışman Eşliğinde Alan Yazımı II

Aylık Akademik Seminerler

 

Aylık Akademik Seminerler

İngilizce

 

İngilizce

Arapça

 

Arapça

 

 

 

 

Eğitim Materyali

 

Programın Haftalık Gün ve Saat Dağılımı

 

 

Günler

Saatler

Haftalık Ders Saati

Toplam Ders Saati

Süre

 

Hafta İçi

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma:

16.00-18.00

6

48

 

 

Hafta Sonu

 

 

 

 

 

 

 

Programın Başlatılması

 

Artuklu Akademisyen Yetiştirme Programı (ARTUKLU AYP) eğitim programı, kaydı kesinleşmiş asgari (20) kursiyer ile başlatılır.

 

Programa başvuru ve sonuç açıklama tarihleri:

 

 1. Aşama: Transkript ile başvuru: 10-11 Şubat 2020 (Pazartesi-Salı)
 2. Aşama: Yazılı sınava katılacak 150 öğrencinin ilan edilmesi: 12 Şubat 2020 (Çarşamba)
 3. Aşama: Yazılı sınav: 14 Şubat 2020 (Cuma) saat 10:00 (Edebiyat Fakültesi Amfi 5 ve Amfi 6)
 4. Aşama: Sözlü sınava katılacak 100 öğrencinin ilan edilmesi: 15 Şubat 2020 (Cumartesi)
 5. Aşama: Sözlü sınav: 17-18 Şubat 2020 (Pazartesi-Salı) saat 10:00 (Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü no:K308)
 6. Aşama: Sonuçların açıklanması: 19 Şubat 2020 (Çarşamba)
 7. Aşama: Kayıt: 20-21 Şubat 2020 (Perşembe-Cuma)
 8. Aşama: Programın başlama tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi

 

Ölçme ve değerlendirme sistemi:

 

  1. Programa başvuru yapmak için genel not ortalamasının 70 ve üstü olması gerekmektedir.
  1. Yazılısı sınava kabul kontenjanının dağılımı; Edebiyat Fakültesi: 60 kişi, İslami İlimler Fakültesi: 25 kişi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 25 kişi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: 20 kişi, Sağlık Bilimleri Fakültesi: 10 kişi, Güzel Sanatlar Fakültesi: 5 kişi, Turizm Fakültesi: 5 kişi şeklinde olacaktır.
 1.        3. Sözlü sınava katılan 100 öğrenci arasından programa kabul edilecek 40 öğrencinin seçilmesinde %40 sözlü sınav notu, %30 genel başarı ortalaması ve %30 yazılı sınav notu ölçüt olarak kullanılacaktır.
 2.       4. Yazılı sınavda ölçülecek değişkenler öğrencilerin genel yetenek düzeyi ve genel bilgi düzeyi olacaktır.
 3.        5. Sözlü sınavda öğrencilerin sorulanı kavrama düzeyi, cevap oluşturma hızı, cevap kalitesi, dil kullanım yetkinliği ve programa uygunluk düzeyi değerlendirilecektir.

 

Sertifika / Katılım Belgesi

 

Programı bitiren kişilere sertifika verilir.

 

Kayıt için Gerekli Belgeler

 

NOT: Kayıt evraklarının ve başvuru formunun artukluayp@artuklu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 

 

İletişim Bilgileri

 

İletişim Sorumlusu

Abdullah Aykal

E-posta

artukluayp@artuklu.edu.tr

Telefon

482 213 40 02 / Dâhili: 1734

Adres

Mardin Artuklu Üniversitesi, Rektörlük Binası Yanı, Ek Bina, Kat 2, Sürekli Eğitim Merkezi Ofis No. 101, Artuklu / Mardin