T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • Akademik Personel Alım İlanı - Araştırma Görevlisi (19.07.2019)

Akademik Personel Alım İlanı - Araştırma Görevlisi (19.07.2019)

...

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

 

SINAV TAKVİMİ - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Başlangıç Tarihi

19.07.2019

Başvuru Şekli

Şahsen veya posta (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

Son Başvuru Tarihi

02.08.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.artuklu.edu.tr

Ön DeğerlendirmeAçıklama Tarihi

06.08.2019

Giriş Sınav Tarihi

20.08.2019

Başvuru Yeri

İlgili Birimlere

Nihai Değerlendirme Tarihi

21.08.2019

 

İlan

No

Birimi/Bölüm/ ABD/ASD/Prog.

Unvanı

Der.

Adet

ALES/Tür

Yabancı

Dil

İlan Şartları

1

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Temel İslam Bilimleri Bölümü

      Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

6

1

70

Sözel

50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, Arap Dili ve Belagatı alanında Tezli Yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.

2

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

   Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

7

1

70

Sözel

50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, Hadis alanında Tezli Yükseklisans veya doktora yapıyor olmak.

3

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Tarih Bölümü

      Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

7

1

70

Sözel

50

Tarih bölümü lisans mezunu olup, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Tezli Yükseklisans yapıyor olmak.

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

      Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

6

1

70

Sayısal

50

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olup,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Tezli Yükseklisans yapıyor olmak.

5

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Mütercim Tercümanlık Bölümü

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

6

1

70

Sözel

80

Mütercim Tercümanlık İngilizce, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Mütercim Tercümanlık İngilizce, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinde Tezli Yükseklisans yapıyor olmak.

 

 

 

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50, Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

 

İSTENEN BELGELER

1-Öğretim Elemanları Başvuru Formu (Forma için Tıklayınız... )

adresinden ulaşılabilir.)

2-Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter veya Resmi Kurum onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

3-Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

4-ALES Belgesi.

5-Lisans Transkripti Noter veya Resmi Kurum onaylı

6-Özgeçmiş

7-Yabancı Dil Belgesi

8-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlar için yükseklisans/doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi.

9-Nüfus cüzdanı sureti

 

Not

1-Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2-Belgesi eksik olan veya posta yoluyla yapılan başvurularda başvuru süresi içerisinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

4-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

5-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir

6-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

 

(19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı resmi gazete)