T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Duyurular
  • /
  • 2018 Dikey Geçişle Gelen Öğrencilerin Yeni Kayıt İşlemleri

2018 Dikey Geçişle Gelen Öğrencilerin Yeni Kayıt İşlemleri

 Kayıtlar 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında her birimin kendi binasında yapılacaktır.

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Üniversitemizin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları, 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında her birimin kendi binasında yapılacaktır.(Cumartesi ve Pazar günleri kayıt yapılmamaktadır.)

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER / KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER

1-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile yerleşenler için Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı.

2- Lise Diploması yanında bulunanlar lise diplomasını da yeni yerleştikleri birime teslim edeceklerdir. Lise Diploması mezun oldukları Meslek Yüksekokulunda ise yerleştikleri birim tarafından dosyası ile birlikte istenecektir.

3- Transkript Belgesi ve Ders İçerikleri

4- 2 adet 4,5 x 6 cm boyutunda son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş fotoğraf

5- 1997 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırmasında askerlik yönünden bir sakıncası olmadığına dair belge.

6-Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

7- Sağlık Yüksekokuluna yerleştirilen adayların tam teşekküllü bir hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1-Kesin kayıt için, adayın bizzat başvurması gerekir. Ancak mazereti olanların noter vekâletnamesi vermeleri koşuluyla bir başkası tarafından da kayıtları yapılabilir.

2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez.

3-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

4-Posta ve eksik belge ile kayıt yapılamaz.

5-Adayların Transkriptlerindeki dersler incelenerek ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından hangi sınıfa intibak ettirileceğine karar verilir. Buna göre öğrenci 1. 2. ya da 3.sınıfa kaydedilir.

 

YÖK-DGS-2018 Şartlı Kayıt Duyurusu (22.09.2018)

20/04/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak, 2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 05/09/2018 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

 

KAYIT YERLERİ

- M.A.Ü. Sağlık Yüksekokulu : Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü Diyarbakır Yolu 5. km. MARDİN

-M.A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü Diyarbakır Yolu 5. km. MARDİN

-M.A.Ü. Edebiyat Fakültesi : Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü Diyarbakır Yolu 5. km. MARDİN

-M.A.Ü. İslami İlimler Fakültesi : Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü Diyarbakır Yolu 5. km. MARDİN

-M.A.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: Eski Hükümet Konağı Binası 1. Cadde MARDİN

-M.A.Ü. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu: Midyat Yolu Üzeri Eski Kabala Belediye Binası Kabala / MARDİN