T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Dr. Serdar AYDIN
Birim: MİMARLIK FAKÜLTESİ,
Email: serdaraydin@artuklu.edu.tr
Telefon: 0-482-2128980
Dahili: 6007

MY ENGLISH PROFILE

Dr. Serdar Aydın (ORCID: 0000-0001-6445-8879) Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisidir. Aynı zamanda REACH projesi'ne Associate Partner olarak katılmaktadır. Araştırma alanlarına Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Tasarım Araçları ve Teknolojisi, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri girmektedir.

2009’da mimar olarak mezun olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTU) ayrıldıktan sonra MEB YLSY bursuna hak kazanarak İngiltere’ye gitmiştir. Burada geçirdiği iki yılın sonunda University of Liverpool’da (ULiv) “A Parametric Quasi-Grammar for Generating a Flexible Urban Design Tool: Shape Grammars Optimised by Evolutionary Algorithms” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır (2012).

2013 yılında mimar olarak girdiği Aytemiz Mimarlık (Eskişehir) ofisinde ArchiCAD yazılımı ile bina bilgi modellemesi (BIM) yaparak “İki Kule” projesinde çalışmıştır.

Aynı yıl The Chinese University of Hong Kong (CUHK) tarafından verilen doktora bursunu almaya hak kazanarak yerleştiği Hong Kong’da 2015’e dek yaşamıştır. CUHK’da araştırma görevlisi olarak verdiği lisans ve yüksek lisans düzeyindeki dersler kapsamında parametrik ve algoritmik tasarım, BIM ve biçim gramerleri üzerine araştırmalar yapıp bu alanlarda akademik bildiriler yayınlamıştır.

2015 yılında yarı-zamanlı mimar olarak girdiği Zaha Hadid Architects (Hong Kong) ofisinde Çin’in Changsha kentindeki “Meixihu International Culture and Art Centre” isimli projede proje mimarı Eddie Can ve Gehry Technologies’den mühendislerin oluşturduğu bir yapı bilgi modelleme ekibiyle birlikte çalışmıştır. Bu ekipte parametrik ve sayısal hesaplamalar yaparak GRC panelizasyon ve cephe elemanlarının fabrikasyon detaylarının çözümünü gerçekleştirmiştir.

Aynı yıl Yeni Zelanda’nın başkentinde yer alan Victoria University of Wellington tarafından verilen Victoria Doctoral Scholarship bursunu almaya hak kazanarak güney yarım küredeki bu ülkeye yerleşmiştir. Araştırma görevlisi olarak girdiği lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermenin yanısıra mimari proje stüdyolarında asistanlık yapmıştır. Mimarlık ve tasarım okulundaki Virtual and Augmented Studio Environment (VASE) isimli medya labin kurulmasında çalışmıştır.

2018 yılında “Decoding Kashgar: A Digital Design Approach to Steer and Diversify Creative Engagement in Digital Heritage” isimli tez çalışmasıyla dijital tasarım ve dijital miras konulu doktora araştırmasını bitirerek Victoria University of Wellington’daki PhD in Architecture programından mezun olmuş ve doktor ünvanını kazanmıştır.

Dr. Serdar Aydın dijital mimari ve kentsel tasarım alanlarında yaptığı yayınların yanısıra Sustainability (ISSN 2071-1050) dergisine konuk editörlük ve Architectural Science Review (ISSN: 0003-8628), International Journal of Architectural Computing (ISSN: 1478-0771) ve Automation in Construction (ISSN: 0926-5805) dergilerinde akademik hakemlik yapmaktadır.

Serdar’ın akademik çalışmalarına verilen ödüller: Best Presentation Award (CAADfutures 2017); Postgraduate Student Award for Digital Research Excellence (Victoria University of Wellington, 2016); Young CAADRIA Award (CAADRIA 2015); Reaching Out Award (Hong Kong Government, Hong Kong Education Bureau, 2015); Design Research Society Student Research Bursary (Design Research Society, London, 2015); Best Presentation Award (48th Int. Conf. of the Architectural Science Association, ANZAScA, Genoa, 2014)

Akademik çalışmalarının yanı sıra babasının kurduğu İlkser Mobilya (Eskişehir) ahşap atölyesindeki ahşap mobilya üretimi ve ahşap restorasyon projeleriyle ilgilenmektedir.


Akademik Sosyal Medya Hesapları (alfabetik)

Academia <https://artuklu.academia.edu/SerdarAydin>

LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/serdar-aydin-artuklu/>

Loop <http://loop.frontiersin.org/people/429118/overview>

Mendeley <https://www.mendeley.com/profiles/serdar-aydin4/>

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-6445-8879>

Publons <https://publons.com/author/1539112/serdar-aydin#profile>

ResearchGate <https://www.researchgate.net/profile/Serdar_Aydin2>

ResearcherID <http://www.researcherid.com/rid/F-4058-2017>

Scopus <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56288326900>

Akıllı ve Dijital Şehirler

Yayın: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817318088?via%3Dihub>


Bina Bilgi Modelleme (BIM)

Yayın: <http://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/Show?caadria2014_145>


Dijital Miras

Yayın: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-29544-2_8>


Dijital Müzecilik

Yayın: <https://figshare.com/articles/WS4_Paper4_Aydin-Schnabel_pdf/5067262>


Dijital Oyun Tasarımı ve Oyunlaştırma Tasarımı

Yayın: <https://www.researchgate.net/publication/269038257_Gamification_and_Rule_Based_Design_Strategies_in_Architecture_Education>


Dijital Tasarım Yöntemleri

Yayın: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17445760.2017.1390092?journalCode=gpaa20>


Disiplinlerarası Tasarım

Yayın: <https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3084289.3084291>


Kaşgar

Yayın: <http://www.lulu.com/shop/serdar-aydin-and-marc-aurel-schnabel/decoding-kashgar/ebook/product-23455116.html>


Kültürel Mirasta Yeni Medya ve Enformasyon Teknolojileri

Yayın: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7419582>


Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri

Yayın: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5197-5_13>


Parametrik ve Algoritmik Mimari ve Kentsel Tasarım

Yayın: <https://anzasca.net/paper/coding-shape-grammars-hints-for-generating-a-parametric-design-tool-for-large-scale-urban-renewal-projects/>


Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

Yayın: <http://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/Show?caadria2016_683>


Bütün yayınların takibi için:

Academia <https://artuklu.academia.edu/SerdarAydin>

LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/serdar-aydin-artuklu/>

Loop <http://loop.frontiersin.org/people/429118/overview>

Mendeley <https://www.mendeley.com/profiles/serdar-aydin4/>

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-6445-8879>

Publons <https://publons.com/author/1539112/serdar-aydin#profile>

ResearchGate <https://www.researchgate.net/profile/Serdar_Aydin2>

ResearcherID <http://www.researcherid.com/rid/F-4058-2017>

Scopus <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56288326900>

2019-2020 (Fall)

MIM402 - Bitirme Projesi - Poster için tıklayınız.

MIM302/401 - Mimari Proje 6/7 - DİJİTAL RASTLANTI - Atölye posteri için tıklayınız. Ders içeriği için tıklayınız.

MIM205 - Bilgisayar Destekli Tasarım ve Temsil I [BDTvT] - Ders içeriği için tıklayınız.


2018-2019 (Bahar)

MIM402 - Bitirme Projesi - Poster için tıklayınız.

MIM301/302/401 - Mimari Proje 5/6/7 - DİJİTAL RASTLANTI - Atölye posteri için tıklayınız. Ders içeriği için tıklayınız

MIM206 - Bilgisayar Destekli Tasarım ve Temsil II [BDTvT] - Ders içeriği için tıklayınız.

MIM322 - Mimaride İleri Bilgisayar Uygulamaları [MiBU] - Ders içeriği için tıklayınız.

MIM444 - Dijital Miras ve Tasarım [DDH] - Ders içeriği için tıklayınız.

MIM102 - Mimari Proje 2


2018-2019 (Güz)

MIM205 - Bilgisayar Destekli Tasarım ve Temsil I

MIM101 - Temel Tasarım ve Mimari Proje 1

MIM103 - Mimari Anlatım Teknikleri

 

Dergi Editörlüğü ve Hakemlik

Sustainability (ISSN: 2071-1050), Konuk Editör, MDPI, 2018 <https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/sus_alt_digital_heritage>

Architectural Science Review (ISSN: 0003-8628), Hakem, Taylor & Francis, 2015

International Journal of Architectural Computing (ISSN: 1478-0771), Hakem, SAGE, 2015

Automation in Construction (ISSN: 0926-5805), Hakem, Elsevier, 2015


Araştırma Grupları

Digital Architecture Research Alliance - DARA, Üye, since 2013 <https://dara.digital/humans>

In-Programme Personalisation for Broadcast - IPP4B, Üye, 12.06.2017 <http://dmtlab.bcu.ac.uk/tvx2017/>

REACH Project (under EU grant agreement No 769827), Re-designing access to CH for a wider participation, (re)use and management of European culture, Associate Partner, 02.11.2018 <https://www.reach-culture.eu/aydin-serdar-architect-and-a-design-researcher-turkey>

Te Papa Talks 2017: Virtual Realities. Hyve-3D and the Kashgar Photogrammetry Project, Diger Resmi Kurum ve Kuruluslar, Danışman: Moleta Tane, Yürütücü: AYDIN SERDAR, Danışman: Schnabel Marc Aurel, Proje Koordinatörü: Bradshaw Hazel, Proje Koordinatör Yrd. :Mazurkiewicz Sasja, Museum of New Zealand (Te Papa), 16/01/2017 - 18/03/2017 (ULUSLARARASI)

MOE Interflow Programme, Parametric Urban Design Generation Using Genetic Algorithm, Yürütücü: AYDIN SERDAR, Danışman: Huang Weixin (Tsinghua University, Beijing), Danışman: Schnabel Marc Aurel, Ministry of Education, China (Çin Halk Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı), 28/04/2014 - 22/06/2014 (ULUSLARARASI)

Kitaplar ve Kitap Bölümleri [Books and Chapters]

Aydin, Serdar, and Marc Aurel Schnabel. 2017. Decoding Kashgar: China’s Westernmost City on the Historical Silk Road. Wellington: DARA, pgs. 305. ISBN: 978-0-473-39996-2 (pbk) / ISBN: 978-0-473-39997-9 (ebk – PDF)

Aydin, Serdar, Marc Aurel Schnabel, and Iman Sayah. 2017. "Association rule mining to assess user-generated content in digital heritage: Participatory content making in ‘The Museum of Gamers’." In Computer-Aided Architectural Design. Future Trajectories. CAADFutures 2017. Communications in Computer and Information Science, eds. by G. Çağdaş, M. Özkar, L. Gül, E. Gürer, vol. 724, Springer, Singapore, pp 231-251. Print ISBN: 978-981-10-5196-8, DOI: 10.1007/978-981-10-5197-5_13.

Aydin, Serdar, and Marc Aurel Schnabel. 2016. "The Museum of Gamers: Unmediated Cultural Heritage Through Gaming." In Cultural Heritage in a Changing World, edited by Jan Karol Borowiecki, Neil Forbes and Antonella Fresa. Cham: Springer. pp. 125-141. DOI: 10.1007/978-3-319-29544-2_8


Makaleler [Articles]

Schnabel, Marc Aurel, Yingyi Zhang and Serdar Aydin. 2017. "Using Parametric Modelling in Form-Based Code Design for High- dense Cities." In Procedia Engineering, vol. 180, pp 1379-1387. ISSN 1877-7058

Haslop, Blaire, Marc Aurel Schnabel, and Serdar Aydin. 2016. "Digital Decay." In International Journal of Parallel Emergent and Distributed Systems, 9, 149-156


Uluslararası Bildiriler [Conference Papers]

Rushton, Hannah, David Silcock, Marc Aurel Schnabel, Tane Moleta and Serdar Aydin. 2018. “Moving Images in Digital Heritage: Architectural Heritage in Virtual Reality”. In Moving Images – Static Spaces: Architectures, Art, Media, Film, Digital Art and Design, Proceedings of AMPS, Architecture_MPS, Altinbaş University, Istanbul: 12-13 April, 2018

Aydin, Serdar, and Marc Aurel Schnabel. 2017. “Glitch in the Museum: A Digital Heritage Project Rejecting Authorised Heritage Institutions”. In Rejecting/Reversing Architecture, Proceedings of LIVENARCH V – 2017, Trabzon, Turkey

Abid, Mehwish, Serdar Aydin and Marc Aurel Schnabel. 2017. “Reclaiming heritage by retelling 'The Thing' in VR: Case of Masjid Wazir Khan, Lahore”. In Back to the Future: The Next 50 Years, Proceedings of 51st International Conference of the Architectural Science Association (ANZAScA), Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 29 Nov-2 Dec 2017, Wellington: ASA, pp. 15-24

Aydin, Serdar. 2017. “Decoding Kashgar: Participatory Digital Heritage Making via Digital Online Interaction and Gamification.” In Adjunct Publication of the 2017 ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video (TVX '17 Adjunct), ACM, New York, NY, USA, 93-97. DOI: 10.1145/3084289.3084291

Aydin, Serdar, and Marc Aurel Schnabel. 2017. “A Collective Intelligence Assessment Approach through Alternate Realities in ‘The Museum of Gamers’”. In Proceedings of the In-Programme Personalisation for Broadcast (IPP4B) Workshop, ACM TVX2017, Hilversum, The Netherlands, 14-16 June 2017

Haslop, Blaire, Marc Aurel Schnabel, and Serdar Aydin. 2017. "Glitch Space: Experiments on Digital Decay to Remap the Anatomy of Glitch in 3D." In Protocols, Flows and Glitches. Proceedings of the 22nd International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2017), Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China, 5–8 April 2017. Hong Kong: CAADRIA. pp. 591-600

Aydin, Serdar, Marc Aurel Schnabel, and Tane Moleta. 2016. "Transcoding of Game Design into Museology: An Object-Oriented Perspective." In Inclusiveness in Design. Proceedings of 2016 Design Communication European Conference, Istanbul 11-14 May 2016. Istanbul: Özyegin University Publications. pp. 375-384. ISBN: 978-605-5625-06-1

Lo, Tian Tian, Marc Aurel Schnabel, and Serdar Aydin. 2016. "Modrule: A Gamified Design Communication Platform." In Inclusiveness in Design. Proceedings of 2016 Design Communication European Conference, Istanbul 11-14 May 2016. Istanbul: Özyegin University Publications. pp. 347-356. ISBN: 978-605-5625-06-1

Schnabel, Marc Aurel, Serdar Aydin, Tane Moleta, Davide Pierini, and Tomás Dorta. 2016. "Unmediated cultural heritage via Hyve-3D: Collecting individual and collective narratives with 3D sketching." In Living Systems and Micro-Utopias: Towards Continuous Designing. Proceedings of the 21st International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2016), The University of Melbourne 30 March–2 April 2016. Hong Kong: CAADRIA. pp. 683-692. ISBN: 978-988-19026-7-2

Schnabel, Marc Aurel, and Serdar Aydin. 2015. "BIM and Digital Heritage." In Autodesk BIM Awards 2015, Hong Kong, Macau & Taiwan. Hong Kong: Autodesk. pp. 71.

Aydin, Serdar, and Marc Aurel Schnabel. 2015. "Decoding Kashgar." In 2015 Digital Heritage. Proceedings of The 2nd International Congress on Digital Heritage 2015, VSMM, EUROGRAPHICS, CIPA ICOMOS/ISPRS, Granada 28 Sept. – 2 Oct. 2015. IEEE. pp. 471-472. DOI: 10.1109/DigitalHeritage.2015.7419553

Schnabel, Marc Aurel, and Serdar Aydin. 2015. "Amphiboly of Digital Heritage." In 2015 Digital Heritage. Proceedings of The 2nd International Congress on Digital Heritage 2015, VSMM, EUROGRAPHICS, CIPA ICOMOS/ISPRS, Granada 28 Sept. – 2 Oct. 2015. IEEE. pp. 619-622. DOI: 10.1109/DigitalHeritage.2015.7419582

Aydin, Serdar, and Marc Aurel Schnabel. 2015. "Fusing Conflicts within Digital Heritage through the Ambivalence of Gaming: Research through design for a digital heritage project." In Emerging Experience in Past, Present and Future of Digital Architecture. Proceedings of the 20th International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2015), Daegu 20-22 May 2015. pp. 839-848.

Lo, Tian Tian, Marc Aurel Schnabel, Serdar Aydin, and Kaixia Shi. 2014. "MODRULE: Using Gamification for Collaborative Mass-Housing Design Process." In Across: Architectural Research through to Practice. Proceedings of the 48th International Conference of the Architectural Science Association (ANZAScA), University of Genoa Dec. 10-13 2014. Genoa: The Architectural Science Association & Genova University Press. pp. 733-743. ISBN: 978-0-9923835-1-0

Aydin, Serdar, and Marc Aurel Schnabel. 2014. "Augmenting Kashgar." In Image & Archive. Proceedings of Virtual Systems & Multimedia (VSMM) 2014 International Conference, City University of Hong Kong 9-12 Dec. 2014, Hong Kong: IEEE. pp. 12-15. DOI: 10.1109/VSMM.2014.7136661

Schnabel, Marc Aurel, Tian Tian Lo, and Serdar Aydin. 2014. "Gamification and Rule Based Design Strategies in Architecture Education." In ACTION!–Doing Design Education. Proceedings of the 10th DesignEd Asia Conference 2014, Hong Kong 2-3 Dec. 2014. pp 1-11.

Aydin, Serdar, Tian Tian Lo, and Marc Aurel Schnabel. 2014. "Gamification of Shape Grammars - Collaborative and Participatory Mass-Housing Design for Kashgar Old Town." In Fusion. Proceedings of the 32nd International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe 2014), Newcastle upon Tyne 10-12 Sept. 2014. Northumbria University, Volume 1, pp. 603-612.

Aydin, Serdar, and Marc Aurel Schnabel. 2014. "A Survey on the Visual Communication Skills of BIM Tools." In Rethinking Comprehensive Design: Speculative Counterculture. Proceedings of the 19th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2014), Kyoto Institute of Technology 14-16 May 2014. Hong Kong: CAADRIA. pp. 337-346. ISBN: 978-988-19026-5-8

Lo, Tian Tian, Serdar Aydin, and Marc Aurel Schnabel. 2014. "Collaborative Design with Quasi-Grammars." In Rethinking Comprehensive Design: Speculative Counterculture. Proceedings of the 19th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2014), Kyoto Institute of Technology 14-16 May 2014. Hong Kong: CAADRIA. pp. 941-942. ISBN: 978-988-19026-5-8

Aydin, Serdar, and Marc Aurel Schnabel. 2013. "Coding Shape Grammars: Hints for generating a parametric design tool for large-scale urban renewal projects." In Cutting Edge. Proceedings of the 47th International Conference of the Architectural Science Association (ANZAScA), The Chinese University of Hong Kong, 13-16 November 2013. pp. 177-186.


Ulusal Bildiriler [National Conference Papers]

Özerdem, Muhammed Talib and Serdar Aydin. 2019. “Kent ve Kod: Mardin Bağlamında Formsal Kent Kodlarından (Form‐Based Codes) Tasarımsal Yöntemler Geliştirmek”. In MSTAS 2019: Örtüşmeler Kesişmeler: XIII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Kocaeli University, Kocaeli: 17-18 June, 2019. pp. 433-446


Uluslararası Bilimsel Toplantılardaki Sunumlar [Presentations]

Digital Design Ecology: An Analysis for an Intricate Framework of Architectural Design. At Computing for A Better Tomorrow, eCAADe 2018, Lodz, Poland (September 2018)

Moving Images in Digital Heritage: Architectural Heritage in Virtual Reality. At Moving Images – Static Spaces: Architectures, Art, Media, Film, Digital Art and Design, AMPS, Architecture_MPS; Altinbaş University, Istanbul, Turkey (April 2018)

Association rule mining to assess user-generated content in digital heritage: Participatory content making in ‘The Museum of Gamers’. At the 17th Conference of Computer-Aided Architectural Design Futures, CAADFutures 2017, Istanbul, Turkey (July 2017)

Decoding Kashgar: Participatory Digital Heritage Making via Digital Online Interaction and Gamification. At the 2017 ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video, ACM TVX 2017, Hilversum, The Netherlands (June 2017)

A Collective Intelligence Assessment Approach through Alternate Realities in ‘The Museum of Gamers’. At the In-Programme Personalisation for Broadcast (IPP4B) Workshop, ACM TVX 2017, Hilversum, The Netherlands (June 2017)

Decoding Kashgar in The Museum of Gamers. At the Contextualised Digital Heritage Workshop, CAADRIA 2017, Suzhou, China (April 2017)

Using Parametric Modelling in Form-Based Code Design for High-dense Cities. At the International High-Performance Built Environment Conference, iHBE 2016, Sustainable Built Environment (SBE) Conference 2016 Series, SBE 2016, Sydney, Australia (November 2016)

Unmediated cultural heritage via Hyve-3D: Collecting individual and collective narratives with 3D sketching. At the 21st International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia, CAADRIA 2016, Melbourne, Australia (April 2016)

Amphiboly of Digital Heritage. At the 2nd International Congress on Digital Heritage 2015, Granada, Spain (October 2015)

Decoding Kashgar. At the 2nd International Congress on Digital Heritage 2015, Granada, Spain (October 2015)

Fusing Conflicts within Digital Heritage through the Ambivalence of Gaming: Research through Design for a Digital Heritage Project. At the 20th International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia CAADRIA, Daegu, Korea (May 2015)

Augmenting Kashgar. At the 20th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, VSMM 2014, Hong Kong, China (December 2014)

Gamification of Shape Grammars - Collaborative and Participatory Mass-Housing Design for Kashgar Old Town. At the 32nd International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe, eCAADe 2014, Newcastle upon Tyne, UK (September 2014)

A Survey on the Visual Communication Skills of BIM Tools. At the 19th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia, CAADRIA 2014, Kyoto, Japan, (May 2014)

Collaborative Design with Quasi-Grammars. At the 19th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia, CAADRIA 2014, Kyoto, Japan, (May 2014)

Coding Shape Grammars: Hints for generating a parametric design tool for large-scale urban renewal projects. At the 47th International Conference of the Architectural Science Association, ASA (ANZAScA) 2013, Hong Kong, China (November 2013)


Çalıştaylar [Workshops]

Yürütücüler: Serdar Aydin and Zeynep Özge Özdemir. Kill the Museum by Design: A Design Approach for Creation and Sharing of Information and Narratives (Digital Heritage Design Workshop). At Studio-X Istanbul, Hosted by Altinbas University, Istanbul, Turkey (April 2018)

Yürütücüler: Marc Aurel Schnabel, Tomás Dorta, Serdar Aydin and Davide Pierini. User Engagement in Digital Heritage via Hyve-3d (A collaborative workshop with colleagues from the University of Montreal). At University of Melbourne, Melbourne, Australia (March-April 2016)


Editörlük ve Akademik Dergilerde Hakemlik [Services to Journals]

Guest Editor, Sustainability (ISSN 2071-1050), MDPI

Reviewer, Architectural Science Review (ISSN: 0003-8628), Taylor & Francis

Reviewer, International Journal of Architectural Computing (ISSN: 1478-0771), Multi-Science Publishing

Reviewer, Automation in Construction (ISSN: 0926-5805), Elsevier


Uluslararası Konferans Organizasyonları [Conference Co-Organisations]

51st International Conference of the Architectural Science Association (ANZAScA), Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 2017

47th International Conference of the Architectural Science Association (ANZAScA), The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China, 2013

Smartgeometry 2014, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China, 2014


Akademik Sosyal Medya Hesapları (alfabetik) [Academic Social Media]

Academia <https://artuklu.academia.edu/SerdarAydin>

LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/serdar-aydin-artuklu/>

Loop <http://loop.frontiersin.org/people/429118/overview>

Mendeley <https://www.mendeley.com/profiles/serdar-aydin4/>

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-6445-8879>

Publons <https://publons.com/author/1539112/serdar-aydin#profile>

ResearchGate <https://www.researchgate.net/profile/Serdar_Aydin2>

ResearcherID <http://www.researcherid.com/rid/F-4058-2017>

Scopus <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56288326900>