T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAĞLAYAN
Birim: MİMARLIK FAKÜLTESİ,
Email: muratcaglayan@artuklu.edu.tr
Telefon: 04822128980
Dahili: 6005
1984 yılında Mardin/Merkez’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mardin’de tamamladı. 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Mardin Deyrulzafaran Manastırı restorasyonunda  görev yaptı.  2007-2009 yılları arasında Mardin Valiliği’ne bağlı; Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Avrupa Birliği Proje Ofisi, KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetleme Bürosu) kurumlarında mimar olarak çalıştı. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nda 2010 yılında tamamladığı "Geleneksel Mardin Kasırlarının Mimari Özellikleri ve Korunması Üzerine Bir Yöntem Araştırması" isimli teziyle yüksek mimar oldu. 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Doktora Programında hazırlamış olduğu "Mardin Anıtsal Yapılarında Değişmişlik ve Ögünlük Sorunları" adlı tezi ile doktor unvanı aldı. 2009 yılının Mayıs ayından beri Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde çalışmaktadır.

        Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

 

YARDIMCI DOÇENT

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/RESTORASYON ANABİLİM DALI)

2017

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/RESTORASYON ANABİLİM DALI)

2009-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimarlık, Koruma, Restorasyon, Kültürel Miras

 

 

YAPI VE KONSTRÜKSİYON BİLGİSİ 3

Türkçe

4

 

 

MİMARİ PROJE 2

Türkçe

8

 

 

KORUMA BİLGİSİ II

Türkçe

2

 

 

Mardin ve Çevresinde Güncel Mimarlık Pratikleri

Türkçe

2

 

 

TARİHSEL ÇEVRE OKUMALARI

Türkçe

2

 

 

KORUMA BİLGİSİ 1

Türkçe

4

 

 

MİMARİ PROJE 3

Türkçe

8

 

 

MİMARİ PROJE VII

Türkçe

8

 

 

KORUMA BİLGİSİ II

Türkçe

2

 

 

MİMARİ PROJE 4

Türkçe

8

 

Lisansüstü

 

 

 

 

 

 

 

Tarihsel Çevre Okumaları

Türkçe

3

 

 

Mardin Fiziksel Çevre Araştırmaları

Türkçe

3

Eserler

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT,DALKILIÇ NESLİHAN (2012). THE ARCHITECTURAL FEATURES OF TRADITIONAL PAVILIONS IN MARDIN SOUTHEASTERN ANATOLIA. INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH(Vol.4 No.3), 270-294., Doi: 10.7813/2075-4124.2012/4-3/A.33 (Yayın No: 935156)

1.

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT,YILDIZ HAKAN (2018). MARDİN KENTSEL SİT ALANINDAKİ YAPILARINRESTORASYON SONRASI KORUNMUŞLUK DURUMU. 4. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, 266-272. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4565328)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2018). KIRSAL MİMARLIĞIN KORUNMASI İLE İLGİLİULUSLARARASI ÇABALAR, TÜZÜKLER. 4. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, 273-279. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4569338)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLAN LEYLA,ÇAĞLAYAN MURAT (2018). Mardin Midyat Elbeğendi (Kafro Tahtayto) Köyü Mor Yakup Kilisesi Restorasyon Önerisi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, 1291-1312. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4375343)

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2018). BİR MİMARİ KARŞILAŞTIRMA: MARDİN ZİNCİRİYE VE KASIMİYE MEDRESELERİ -AN ARCHITECTURAL COMPARISON: ZINCIRIYE AND KASIMIYE MADRASAHS IN MARDIN-. 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) - 2. International Scientific Research Congress, 418-418. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4267742)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2018). “IŞIKLA YAZILSIN SONSUZA ADIM”ROMANI BAĞLAMINDA MİMAR SİNAN’A VE ESERLERİNE KISA BİR BAKIŞ. 3. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, 15-30. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4254756)

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2018). HAGIE SOPHIA IN ENGRAVINGS (GRAVÜRLERDE AYASOFYA). 3. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, 31-41. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4254764)

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2017). MARDİN NUSAYBİN MAR AUGİN (EVGİN) MANASTIRIBASİT ONARIM UYGULAMASI -(REPAIR WORKS AT MARDIN NUSAYBIN MAR AUGIN MONASTERY)-. Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu ( 6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures), 701-709. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3633765)

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2017). Mardin Şehidiye Medresesi ve Onarım Uygulamaları (Madrasah of Mardin Sehidiye and Repair Implementations on the Madrasah). International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), 633-640. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3626869)

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2017). OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE MARDİN’İN EKONOMİK YAPISI VE ÇARŞILARININ DÖNÜŞÜMÜ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (International Social Research Congress), 3, 936-942. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3488294)

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2016). CUMHURİYET TAŞRASINDA GELENEKSEL ÜZERİNE MODERN ŞEHİRLEŞME MARDİN ÖRNEĞİ. Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2683152)

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2016). Anadolu da Bir Akkoyunlu Kültür Mirası Mardin Kasımiye Medresesi. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 1133-1146. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2605330)

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2014). THE MODEL OF VERNACULAR COUNTRYSIDE FROM TURKEY: MARDIN PAVILIONS. SAHC2014 – 9th International Conference onStructural Analysis of Historical Constructions(topic 02), 1-12. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4051229)

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2011). GELENEKSEL MARDİN KASIRLARININ İZİNDE. 7. ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMU, 126-132. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:934737)

13.

 

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDİN ORTAÇAĞ ANITLARI VE YAPIM TEKNİKLERİ (2017)., ÇAĞLAYAN MURAT, Hiperyayın, Editör:Bahtiyar Hatice, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 336, ISBN:978-605-2015-28-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3575175)

 

 

1.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II, Bölüm adı:(Bir Mimari Karşılaştırma: Mardin Zinciriye veKasımiye Medreseleri) (2018)., ÇAĞLAYAN MURAT, BERİKAN YAYINEVİ, Editör:KARACOŞKUN M. Doğan, KÖSE Osman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 831, ISBN:978-605-7501-36-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4611261)

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ Yapılar Projeler Fikirler, Bölüm adı:(Proje Dalı Katılımcısı: Mardin Güzel Sanatlar Müzesi) (2011)., ÇAĞLAYAN MURAT, Mimarlar Odası Yayınları, Editör:N. Müge Cengizkan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 287, ISBN:978-605-01-0120-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3506588)

 

 

2.

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2018). Ortaçağ’dan Günümüze Bir Anıt: Mardin Ulu Cami - A MONUMENT FROM MEDIEVAL TO PRESENT: MARDİN ULU CAMİ (GRAND MOSQUE) -. Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi(21), 29-40. (Kontrol No: 4464089)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT,TANYELİ GÜLSÜM (2016). MARDİN ZİNCİRİYE SULTAN İSA MEDRESESİ VE OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE MEDRESEDEKİ RESTORASYON MÜDAHALELERİ. mimar.ist(55), 88-93. (Kontrol No: 2605292)

2.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2015). Hayal Mekan Paris Disneyland. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR MEKAN DENEYİMLERİ SEMİNERLERİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1383786)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT,YILDIZ HAKAN (2018). Türkiye’de Koruma’nın Kısa Tarihi. KORU MARDİN, KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4187515)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT,YILDIZ HAKAN (2018). Kültürel Miras ve Değerleri. KORU MARDİN, KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4187505)

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2017). Medeniyetler Şehri Mardin. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TANITIM ETKİNLİKLERİ (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3603166)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2016). Mardin Mimarisi. Mardin Artuklu Üniversitesi İnsan Toplum ve Medeniyet Dersi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2926293)

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2015). MARDİN ESKİ HÜKÜMET KONAĞI MİMARLIK FAKÜLTESİ RESTORASYONU UYGULAMASI. Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri VII, 84-100. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1716385)

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2015). MARDİN NUSAYBİN MAR AUGİN EVGİN MANASTIRI. 3.ULUSAL MİMARİ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1558851)

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2015). OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE BİR ENDÜSTRİ MİRASI FESHANE. Sosyal Bilimler Genç Akademisyenler Sempozyumu, 63-74. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1536528)

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2013). Mimarlık Özelinde Bir Mahallenin Dönüşümü Mardin Gül Mahallesi Örneği. Urfa Düşleri Paneli ve Nisan Şenliği (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:935709)

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2011). Geleneksel Mardin Mimarisi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Restorasyon Uygulamaları Semineri Sunumu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:935272)

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2009). MARDİN HALKEVİ BİNASI. DOCOMOMO TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI V, 15 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:935416)

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2009). MARDİN CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU. DOCOMOMO TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI, 16 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:935468)

12.

   

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

 

 

 

Ulusal, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, 16.04.2010-11.10.2010, TMMOB Mimarlar Odası XII. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, “Mardin’de Güzel Sanatlar Müzesi”, 2010., İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, (No: 7856)

1.

 

 

 

Ulusal, RESTORASYON /Taşınmaz eski eser restorasyonu /, 15.01.2011-17.01.2011, MARDİN ESKİ HÜKÜMET KONAĞI (MİMARLIK FAKÜLTESİ) RESTORASYONU DANIŞMANLIĞI, MARDİN MERKEZ, (No: 7858)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal, RESTORASYON /Taşınmaz eski eser restorasyonu /, 01.12.2012-01.01.2014, MARDİN ŞATANA KONAĞI (PTT BİNASI) RESTORASYON PROJESİ, MARDİN MERKEZ, (No: 7859)

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal, ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/, 15.08.2012-31.08.2012, ESKİ VAN ŞEHRİ, KALESİ VE HÖYÜĞÜ KAZI, VAN MERKEZ, (No: 7860)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal, WORKSHOP /Workshop /, 10.03.2012-19.03.2012, İTÜ Restorasyon Programı Kentsel Sit Koruma Dersi Kapsamında Kilis İli Alan Çalışması, KİLİS MERKEZ, (No: 7861)

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal, KISA FİLM VE BELGESELLER /, 01.01.2013-30.04.2013, BÜYÜK DEDEM MİMARBAŞI LOLE, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, (No: 27832)

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal, MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA JÜRİ VE KURUL ÜYELİKLERİ /Uluslararası ve ulusal yarışmalarda jüri üyelikleri /, 20.05.2013-21.05.2013, 2012 / 2013 GÜZ DÖNEMİ MİMARİ PROJE 5-6 FİNAL JÜRİSİ, ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ, (No: 27848)

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal, ALAN BAŞKANLIĞI, 01.12.2014-01.12.2016, GAP BÖLGESİ TURİZM ODAKLI TANITIM ve MARKALAŞMA PROJESİ SAVUR (MARDİN) YÖNETİM PLANI ÇALIŞTAYLARI, MARDİN, SAVUR İlçesi, (No: 27849)

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal, ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırması Başkanlığı Yapmak/, 13.12.2016 , Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, Mardin Savur Alan Başkanlığı, MARDİN ili SAVUR ilçesi, (No: 108692)

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Yayınlar

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2016). Mardin in Sayfiyelik Mekanları Kasırlar. mardin kültür sanat turizm(4), 34-37. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2615111)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2015). MardinTarihi Şehir Dokusunun Altyapısı Üzerine Söyleşi. MARSEV(3), 42-43. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 2556488)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2015). Mardin Taşı Üzerine Söyleşi. MARSEV(3), 62-63. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 1673616)

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN MURAT (2010). MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ. ARTUKLU HABER(1), 31-33. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 934844)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 

 

 

 

Yorum, ÇAĞLAYAN MURAT (2015). Mardin Taşı Üzerine Söyleşi. MARSEV(3), 62-63. (Yayın No: 1673616)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum, ÇAĞLAYAN MURAT (2015). MardinTarihi Şehir Dokusunun Altyapısı Üzerine Söyleşi. MARSEV(3), 42-43. (Yayın No: 2556488)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
               
               
               
         
         
   
 
         
   
 
         

 

 
 
ASLAN LEYLA, (2018). Kırsal süryani dini mimarisinin korunması kapsamında "Elbeğendi (kafro tahtayto) Köyü Mor Yakup Kilisesi" restorasyon önerisi, Mardin Artuklu Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Mimarlık Anabilim Dalı