T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Serdar TOKA
Birim: MİMARLIK FAKÜLTESİ,
Email: serdartoka@artuklu.edu.tr
Telefon:
Dahili:

Doçentlik                                                                                                                    2015

Üniversitelerarası Kurul                                                                                           

SanattaYeterlik                                                                                                          2008

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Resim ASD Ankara Ankara

Y. Lisans                                                                                                                      2001

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Resim ASD Ankara

Lisans                                                                                                                          1998

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi           Resim-İş Eğitimi Bölümü Ankara

Doç.                                                                                                                                   2016-

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mardin 

Yrd. Doç.                                                                                                                          2013-2016

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mardin 

Dekan Yardımcısı                                                                                                                2012-2013

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mardin

Yrd. Doç.                                                                                                                          2011-2013

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mardin

Resim, Minyatür, Mimarlık, Sanat Kuramı.

Öncelikli Konular:  Form Kuramı, Resim, Minyatür, Mimari Eskiz, Mimarlık Güzel Sanatlar İlişkisi.

Lisans:

Resimden Mekâna Konut - Mimari Tasarım Stüdyosu

MAÜ Yerleşkesi Lisansüstü Araştırmalar Merkezi - Mimari Tasarım Stüdyosu

Temel Tasarım ve Mimari Proje 1

Mimari Anlatım Teknikleri

Kültür ve Sanat Tarihine Giriş

Mimarlık Tarihi IV

Sanat Uygulamaları

Plastik Sanatlar Atölyesi

Güncel Sanat

Mimari Eskiz

Şehir Eskizleri

Modelaj

 

Lisanasüstü:

Mimari Metin Analizi

Yüksek Lisans Semineri

Doktora Semineri

Mimarlık Modernlik Tartışmaları

Eser Kuram Estetik

Sanat Manifestoları

Sergiler (Kişisel)

Tevârîh-î Âli Dünya-Minyatürler, Serdar Toka Çankaya Belediyesi Çadaş Sanatlar Merkezi Osman Hamdi Bey Salonu                                                                                                                                                             3-21 aralık 2018

 

Tevârîh-î Âli Dünya, Serdar Toka 10. Karaburun Bilim Kongresi:,Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi -İzmir.                                                                                                                                                               2-6 Eylül 2015

 

"Geçişler" Serdar Toka Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.                                          2014  

 

"Serdar Toka Sergisi" Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi, İstanbul.                                                  2013-2014     

 

"Titreşim" Serdar Toka Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi/Mardin

                                                                                                                                                                  2013

 

"Süperkahramanlar/Superheroes" Serdar Toka Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi /Mardin.                                                                                                                                                             2013                                                                                                                                  

 

Video Gösterimi “Karşı(t) Video” Erciyes Üniversitesi GSF/Kayseri                                                         2008                        


“Sanal Performans” /İnternette Sanat:                                                                             2005’ten itibaren                                              http://cinnet.org/altyazilar/cikmalar/performans.php
          http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=performans
          http://www.yersizyurtsuz.com/kose_yazilari/konuk_yazar/yazidavetiye.htm


“Performans” (Posta sanatı) /Davetiye ve eser Türkiye ve yurt dışındaki birçok akademisyen ve sanatçıya posta yoluyla ulaştırılmıştır.                                                                                                                                   2003

 

 

 

 

Sergiler (Karma-Grup)

 

 II. Crete Art Fair, İnternational Painting Sympossium 28-Eylül/04 Ekim.  Hersonisos, Girit-Yunanistan.                                                                                                                                                                        2015

 

" I am a Walnut Tree/Ben Bir Ceviz Ağacıyım " International Mail Art Project ve Sergisi, Atölye Arts-in, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, Kartal İstanbul.                                                                                                                                                                                                                                         2014

 

"Söbütay Özer Öğrencileri ve Hocası Turan Erol Resim Sergisi" Çankaya Belediyesi ÇSM/Ankara.                                                                                                                                            2008

 

XXIII. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergileri:                                   2006-2007

İstanbul Üniversitesi İstanbul,

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara,

Okan Üniversitesi İstanbul, Atatürk Üniversitesi Erzurum,

Town Center İstanbul,

Caddebostan Kültür Merkezi İstanbul,

Balıkesir, Ordu,

Kusadası Izmir,

Izmir Fuarı,

IC Hotels Airport Antalya,

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi İstanbul


H.Ü. GSF Resim Bölümü Lisansüstü Öğrencileri Resim Sergisi/Alman Kültür Merkezi / Ankara.                                                                                                                                                             1999

MAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Bahar Çalıştayı: Komikleştirme, MAÜ GSF, Mardin                                 

 

 

Panel ve Konferanslar (Davetli)

 “Söz ve Resim” İnsan Toplum Medeniyet Dersi, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu, Mardin      2016

 “Mavi Yunuslar Sarayı Girit” Çarşamba Seminerleri, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mardin          2016

 “Üç Figür Diyalektiği”, Konferans, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu, Mardin                           2011

 “Karşı(t) Video”, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kayseri                                                                  2008

Kitaplar:

Toka, S., “Mimari Eskiz”  Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin  (2018) ISBN 978-605-4202-40-9

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Toka, S., "Syriac Paintings/Mardin Süryani Kiliselerinde Resim"  1st International Syriac Sympossium/1. Uluslararası Süryani Sempozyumu, Mardin (2012).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Toka, S., "Üç Figür Diyalektiği" Gazi Üniversitesi GSF Sanat ve Tasarım Aralık Sayısı, 157-171 Ankara (2013) ISSN 1308-2264.

Toka, S., "Mardin Süryani Kiliselerinde Resim" Hacettepe Üniv. GSF Sanat Yazıları Dergisi. Mayıs, 2014

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Toka, S., ’’Modern ve Postmodern Dönemde Piksel Metaforu’’ 10. Ulusal Sanat Sempozyumu, ’’Yeni Dünya Düzeninde Sanat/Bildiriler Kitabı’’ 257-263, Ankara, (2012).

Diğer Yayınlar:

Toka, S., "Nasra ve Shaqra" RH Pozitif Art Magazine Nisan Sayısı, 46-49, İstanbul (2013)

 

Ferah Özmen- Yüksek Lisans Tezi:  “Francis Bacon’un Resimlerinden Mekân Üretimleri”

Tuğba Yaşar-Yüksek Lisans Tezi: “ İki Mülteci Kampı: Çınar ve Viyana Mattersburg”

Berat Çelebioğlu- Yüksek Lisans Tezi:  “ Mardin Fotoğrafları Analizleri”

Cesur Emen- Yüksek Lisans Tezi:   “Mekân Olarak Ana Rahmi”

Hülya Irmak-Yüksek Lisans Tezi:   "Boğaçhan Dündaralp'in Mimarlık Anlayışı"