T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Arş. Gör. Ömer Faruk GÜNENÇ
Birim: MİMARLIK FAKÜLTESİ,
Email: omerfarukgunenc@artuklu.edu.tr
Telefon: 05423799518
Dahili:
2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. "XIX. Yüzyıl Mardin Barınma Kültürü: 1837-1866" başlıklı hazırladığı tez ile 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden yüksek lisans derecesini aldı. 2019 yılı Eylül ayında "Osmanlı Mimarlık Dilinin Yeniden Üretimi: 1830'lardan 1930'lara Bir Kavramlar Tarihi Denemesi" başlıklı doktora tezini  tamamladı. 2011 yılından bu yana Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları: Mimarlık Tarihyazımı, Kavram Tarihi, Biyosiyaset, Mültecilik ve Mülteci Mekânları, "İslam" Mimarlık Tarihyazımı, Mahremiyet, Konut kültürü, Kutsallık.

Mimarlık Tarihi IV (İslam Mimarlık Tarihi)

Mimari proje 2-3-4-5-6-7 Stüdyoları

Bitirme Projesi 

 “Forensik Mimarlık”, Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 2017, Yürütücü-Araştırmacı: Doç. Dr. Pelin Tan, Araştırmacı: Araş. Gör. Ömer Faruk Günenç, Mardin.

“Ürdün’deki Filistin Mülteci Kamplarında Mekân, Mültecilik ve Kimlik”, Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 2017, Yürütücü-Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz, Araştırmacı: Araş. Gör. Ömer Faruk Günenç, Araş. Gör. Abdullah Asım Divleli, Mardin.

           

Yüksek Lisans

Günenç, Ö.F., XIX. Yüzyıl Mardin Barınma Kültürü 1837-1866, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, 2014.

 

Doktora

Günenç, Ö.F., Osmanlı Mimarlık Dilinin Yeniden Üretimi: 1830’lardan 1930’lara Bir Kavramlar Tarihi Denemesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019, Mardin.

 

Ulusal Makaleler

Divleli, A.A., Günenç, Ö.F., Beklemek, Yerleşmek, Barınmak: Dadaab Mülteci Kampı, Arredamento Mim. Dergisi, sy.253, sf. 96- 103, 2012.

Günenç, Ö.F., Zoraki Pastorallik mi, Mültecilik mi?: Ogaden ve Jijiga Periferisi,  Arredamento Mim. Dergisi, sy. 264, sf. 118- 127, 2013.

Günenç, Ö.F., Kentlilik ve Eve Dönüş: Batı Şeria Mülteci Kampları, Arredamento Mim. Dergisi, sy. 288, sf. 68-76, 2015.

Düzenli, H.İ., Pulcu, S., Bölük, T., Günenç, Ö.F., Taşar, E.S., Ufki Şehre Mümkün Bakışlar: Aksaray’da Bir Mimari Atölye Deneyimi ve Turgut Cansever’in “Yeni Şehirleri”nin İlkeleri, Şehir Düşünce Dergisi, sy. 6, sf. 38–51, 2015.  

 

İndeks Yayınlar

Karadeniz, S., Günenç, Ö.F. (dosya editörleri), Mimarlığın İzinde, Sosyoloji Divanı, sy.7, 2016. (International SIS Index)

Günenç, Ö.F., Bir Mitolojik "Yapı": "Mardin Evi"nde Mahremiyet, Sosyoloji Divanı, sy. 7, sf. 23-36, 2016. (International SIS Index)

Günenç, Ö.F., Ankara’nın İnşasında Bir Mimar: Arif Hikmet Koyunoğlu, Sosyoloji Divanı, sy. 7, sf. 137-154, 2016. (International SIS Index)

Karadeniz, S., Günenç, Ö.F., Taşar, E. (haz.), Uğur Tanyeli ile Söyleşi: Toplumsallık Üretim Biçimi Olarak Mimarlık, Sosyoloji Divanı, sy. 7, sf. 233-246, 2016. (International SIS Index)

Günenç, Ö.F., Karadeniz, S., Bir Mülteci Kampı "Ethos"u Üzerine, Mimarlık, sy. 393, sf. 58-62, 2017. (Design and Applied Arts Index / Alan İndeksi)

Tan, P., Günenç, Ö.F., Kamp: Sömürgesizleştirme Mimarlığı, Yapı, sy. 427, sf. 52-55, 2017. (Design and Applied Arts Index / Alan İndeksi)

 

Uluslararası Bildiriler

Günenç, Ö.F., Asiliskender B., From Intimacy to Public Usage; Transformations on Mardin Housings, IE international Conference 2012 Reinventing Architecture and Interiors: The Past, The Present and The Future, Londra, 29-30 Mart 2012.

Günenç, Ö.F., Reading a City through Historical Documents: Dichotomy between Textuality and Visuality, VI AISU Congress: Visible and Invisible, 12-14 September 2013, Catania.

Günenç, Ö. F., Karadeniz, S., Eğitimlilik ve Kentlilik: Filistin Mülteci Kampları, ATCOSS IV. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, 25-27 Ekim  2014, Amman.

Tan, P., Günenç, Ö.F., Camp: Decolonizing Architecture,  Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis International Symposium,  17-19 November 2016, İstanbul.

 

Ulusal ve Uluslararası Basılı Bildiriler

Günenç, Ö.F., Divleli, A.A.,  Atfedilen Meslek ve Yapıların İzinde Mardin’li “ Mimarbaşı Lole”yi Anlamlandırmak, VII. International Sinan Symposium, Trakya Üniversitesi, Edirne, 28-29 Nisan 2011, sf. 197-201.

Asiliskender, B., Günenç Ö.F, Mardin Kız Meslek Lisesi, Türkiye Mimarlığı’nda Modernizmin Yerel Açılımları VII. Poster Sunuşları Toplantısı, Mersin Üniversitesi, Mersin, 16-18 Aralık 2011,sf.58 ( bildiri özeti)         

Günenç, Ö.F., Reading a City through Historical Documents: Dichotomy between Textuality and Visuality, Invisibile Visibile: AISU International Conference Visible and Invisible Perceiving the City between Descriptions and Omissions Catania, 12-14 Eylül 2013, S.Adorno, G.Cristina and A. Rotondo (eds.), Scrim Edizioni, Catania, 2014, p. 107-114.

Günenç, Ö.F., Karadeniz, S., Eğitim ve Kentlilik: Filistin Mülteci Kampları, IV. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi Eğitim Ekonomi Kalkınma, B.Akgün, S.Fakih, A.Uysal ve M.Şahin (eds.), Stratejik Düşünce Enstitüsü Yay., Ankara, 2015, s. 81-114.

Tan, P., Günenç, Ö. F., Camp: Decolonizing Architecture, Architecture in Emergency: Re-Thinking the Refugee Crisis, Dostoğlu, N., Enginöz, E. B., Kut, S. ve Karakoç, E. (eds), İstanbul Kültür University, İstanbul, 2017, pp. 20-23.

 

Kitap Bölümü

Günenç, Ö.F., Bölük, T., Ufki Şehirler Atölyesinin Ölçekleri, Ufkî Şehir: Turgut Cansever’in İzinde, Halil İ. Düzenli (ed.), Esenler Şehir Düşünce Merkezi Yay., İstanbul, 2016, s. 35-38.

Düzenli, H.İ., Pulcu, S., Günenç, Ö.F., Bölük, T., Taşar, E. S., İlkeler İhtiyaç Programı ve Gereklilikler, Ufkî Şehir: Turgut Cansever’in İzinde, Halil İ. Düzenli (ed.), Esenler Şehir Düşünce Merkezi Yay., İstanbul, 2016, s. 39-47.

Düzenli, H.İ., Pulcu, S., Bölük, T., Günenç, Ö.F., Taşar, E. S., Ufkî Şehre Mümkün Bakışlar, Ufkî Şehir: Turgut Cansever’in İzinde, Halil İ. Düzenli (ed.), Esenler Şehir Düşünce Merkezi Yay., İstanbul, 2016, s. 13-27.

 

Sergiler

Düzenli, H. İ., Günenç, Ö. F., Taşar, E. S., Bölük, T., Pulcu, S. (düz.), "Ufkî Şehre Mümkün Bakışlar", MAÜ Öğrenci Mimari Proje Sergisi ve Paneli, İstanbul Şehir Üniversitesi Doğu Kampüsü Konferans Salonu Fuayesi, 22-31 Ocak 2015, İstanbul.

 

Seminerler

Günenç, Ö.F., Dadaab Mülteci Kampı, Mekan Deneyimleri Seminerleri, Halil İ. Düzenli(koordinatör), MAÜ Mimarlık Fakültesi, Seminer Holü, 2012, Mardin.

Günenç, Ö.F., Etiyopya, Mekan Deneyimleri Seminerleri, Halil İ. Düzenli (koordinatör), MAÜ Mimarlık Fakültesi, Seminer Holü, 2013, Mardin.

Günenç, Ö.F., Kudüs, Mekan Deneyimleri Seminerleri, Halil İ. Düzenli (koordinatör), MAÜ Mimarlık Fakültesi, Seminer Holü, 2014, Mardin.

Günenç, Ö.F, Bir Kurtuluş Mücadelesi: Moro ve Mekân, Mekân Deneyimleri Seminerleri, Halil İ. Düzenli (koordinatör), MAÜ Mimarlık Fakültesi, Seminer Holü, 2015, Mardin.

Günenç, Ö.F., Big Confinement and Production of Space, CampusinCamps İnitiative, Dheishe Refugee Camp, Bethlehem, Palestine, 2015.

Günenç, Ö.F., Ruanda Soykırım Müzesi, Çarşamba Seminerleri, Emin S. Taşar(koordinatör), MAÜ Mimarlık Fakültesi, A1 Atölyesi, 2016, Mardin.

Karadeniz, S., Günenç, Ö.F., Mülteci Kampında İki Yabancı, Çarşamba Seminerleri,Emin S. Taşar (koordinatör), MAÜ Mimarlık Fakültesi, A1 Atölyesi, 2017, Mardin.