T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Arş. Gör. İzzettin KUTLU
Birim: MİMARLIK FAKÜLTESİ,
Email: izzettinkutlu@artuklu.edu.tr
Telefon:
Dahili:

İzzettin Kutlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık bölümünde fakülte ve bölüm 1.'si olarak lisans eğitimini, Gazi Üniversitesi'nde "Mardin İli Midyat İlçesi İsmail Miroğlu Konutu Restorasyon Önerisi" tez başlığı ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl içerisinde Gazi Üniversitesi'nde başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitiminde Erasmus değişim programı ile Polonya'da gittiği Bialystok University of Technology'de de eğitim aldı. Araştırma alanlarına; kültür varlıklarının korunması ve sağlıklaştırılması, tarihi anıt ve sivil mimari örneklerinin restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi, tarihi yapıların strüktürü ve tarihi çevrelerdeki yeni yapılaşmaların değerlendirilmesi, 20. ve 21. yüzyıl mimari akımları girmektedir. 

 

Lisans eğitimini tamamladığı aynı yıl, Renkal Grup Ins. Ltd. Şti.'de (Trabzon) mimar olarak 5 ay süre ile çalışmasının ardından; Avrasya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak da görev yapmıştır. Çalışmalarına; Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak devam etmektedir.

2017/2018 Bahar Dönemi (Avrasya Üniversitesi)

 • Mimarlık ve Sanat Tarihi III
 • Eskiz
 • Mimari Proje II
 • Mimari Proje III
 • Rölöve

2017/2018 Güz Dönemi (Avrasya Üniversitesi)

 • Bilgisayar Destekli Tasarım II
 • Temel Tasarım
 • Mimari Anlatım ve Proje I
 • Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon

2016/2017 Yaz Dönemi (Avrasya Üniversitesi)

 • Mimari Proje III

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Soyluk, A., & Kutlu, İ. (2018). Dekonstrüktivizm akımının Frank Gehry örneklemi üzerinden mimarlık öğrencileri üzerine etkilerinin incelenmesi. Atlas Journal, 4(8), 215–226.
 • Kutlu, İ. (2018). Geleneksel Antakya konut mimarisinde özgün durum ve mevcut durum analizi; Kantara Mahallesi örneği. Asos Journal, 6(74), 501-512.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

 • Kutlu, İ. & Sever, A. (2017). Geçmişten günümüze başı beladan kurtulamayan Mimar Sinan’ın son eseri: Atik Valide Küliyesi. Poster sunumu. Presented at the Prof. Dr. Gönül Tankut Anısına Sempozyum KORUMA Geçmiş, Bugün, Gelecek Arasındaki Diyalog, Ankara.
 • Kutlu, İ. ve Urak, Z. G. (2018, 22-25 Kasım). Mardin İli Midyat İlçesi Gelinkaya Mahallesi Geleneksel Konutlarının Tipolojik Analizi, 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempzoyumu (ISCESS), Antalya.