T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Arş. Gör. Emin Selçuk TAŞAR
Birim: MİMARLIK FAKÜLTESİ,
Email: eminselcuktasar@artuklu.edu.tr
Telefon: +90 482 213 4002
Dahili: 6003

2011 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversiteden 2015 yılında yüksek mimar derecesini almış olup halen aynı üniversitede doktora öğrenimini sürdürmektedir. 2013 yılında Siirt Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı yılın Aralık ayında ise halen devam etmekte olduğu Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Mimarlık Tarihi, Kent Tasarımı, Felsefe, Bilim Tarihi, Sinema, Mimarlık ve Medya

2016-2017 Lisans
Mimarlar için Felsefe

Mimari Proje 2-3

2015-2016 Lisans
Mekan Deneyimleri

Günümüz Sanatında Kent ve Mekan

Mimari Proje 2-3

Mimarlık ve Medya

Mimari Proje 5-6

2014-2015 Lisans
Mimari Proje 3

Mimari Proje 7

Mekanın Sinematografik İzdüşümü

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. TASAR EMIN SELÇUK (2012). Sedad Hakkı ELDEM Üzerinden Cumhuriyet in Erken Dönem Mimarlık Denemeleri ve Ideolojik Mekan Kurgusu Üzerine. Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Sehir ve Sehircilik Sempozyumu, 183-190. (Tam Metin Bildiri/)
 2. DALKILIÇ NESLIHAN,AYDIN FERIT,BILDEN OSMAN,GÜLER SAKIR,TASAR EMIN SELÇUK (2009). Diyarbakır Endüstri Meslek Lisesi Yerleskesi. Diyarbakır. Docomomo_Türkiye Ulusal Çalısma Grubu Poster/Bildiri Sunusları, Türkiye Mimarlıgında Modernizmin Yerel Açılımları V, 24-24. (Özet Bildiri/Poster)

Editörlük

 1. Milel ve Nihal inanç, külltür ve mitoloji arastırmaları dergisi (EBSCO), Dergi, Konuk Editör, Milel ve Nihal Egitim, Kültür ve Düsünce Platformu Dernegi, 02.07.2017-31.12.2017

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 1. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Selimiye Camii ve Külliyesi) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 3, ISBN:978-605-389-304-2, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3914126)
 2. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Djenne Ulucamii) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1, ISBN:978- 605-389-304-2, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3913958)
 3. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Registan Meydanı) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 2, ISBN:978- 605-389-304-2, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3889835)
 4. Mekân Hikâyeleri, B.lüm adı:(Iki Merdiven ya da Bir Kitabevi Hikâyesi) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Iz Yayıncılık, Editör:Alver Köksal, Boz Duran, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 570, ISBN:978-605-326-177-3, Türk.e(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3641963)
 5. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Huand Hatun Külliyesi) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 2, ISBN:978- 605-389-304-2, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3890457)
 6. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Ulug Bey Medresesi) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 2, ISBN:978- 605-389-304-2, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3890321)
 7. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Divrigi Ulu Camii ve Darussifası) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 3, ISBN:978-605-389-304-2, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3890743)
 8. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Elhamra Sarayı) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 4, ISBN:978-605-389-304-2, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3888415) 
 9. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(el-Mansur Kalavun Külliyesi) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 3, ISBN:978-605-389-304, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3888060)
 10. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Delhi Cuma Mescidi) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 2, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3914694)
 11. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Mehmet Ali Pasa Camii) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 3, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3914579)

 12. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Bursa Ulu Cami) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 2, ISBN:978-605-389-304-2, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3890106)

 13. Islam Düsünce Atlası, B.lüm adı:(Tac Mahal) (2017)., TASAR EMIN SELÇUK, Konya Büyüksehir Belediyesi, Editör:ÜÇER IBRAHIM HALIL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 2, ISBN:978-605-389- 304-2, Türk.e(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3914299)

 14. Ufki Sehir Turgut Cansever in Izinde, B.lüm adı:(Ilkeler, Ihtiyaç Programı ve Gereklilikler) (2016)., DÜZENLI HALIL IBRAHIM,PULCU SALIH,GÜNENÇ ÖMER FARUK,BÖLÜK HABIBE TUBA,TASAR EMIN SELÇUK, Klasik Yayınları, Editör:DÜZENLI HALIL IBRAHIM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 8, ISBN:978-605-5245-86-3, Türk.e(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3212247)

 15. Ufkî Sehir Turgut Cansever in Izinde, B.lüm adı:(Ufkî Sehirler Atölyesinin Hikayesi) (2016)., TASAR EMIN SELÇUK, Klasik Yayınları, Editör:DÜZENLI HALIL IBRAHIM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 5, ISBN:978-605-5245-86-3, Türk.e(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2822577)

 16. Ufkî Sehir Trugut Cansever in Izinde, B.lüm adı:(Ufkî Sehre Mümkün Bakıslar) (2016)., DÜZENLI HALIL IBRAHIM,PULCU SALIH,BÖLÜK HABIBE TUBA,GÜNENÇ ÖMER FARUK,TASAR EMIN SELÇUK, Klasik Yayınları, Editör:DÜZENLI HALIL IBRAHIM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 15, ISBN:978-605-5245-86-3, Türk.e(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2822584)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. TASAR EMIN SELÇUK (2017). Kutsal ve Muhayyel Arasında Osmanlı Mimarlık Tarihi: Osmanlı Mimarlık Tarih Yazımında Bir Yöntem Denemesi. MILEL VE NIHAL: INANÇ, KÜLTÜR VE MITOLOJI ARASTIRMALARI DERGISI, 14(14/2), 75-122., Doi: 10.17131/milel.377629 (Yayın No: 3913659)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. TAŞAR EMİN SELÇUK (2016). İhtiyaç Kavramının Mekan Politiği Çamlıca Camii Örneği. Sosyoloji Divanı(7), 78-87. (Kontrol No: 2914028)
 2. DÜZENLİ HALİL İBRAHİM,PULCU SALİH,BÖLÜK HABİBE TUBA,GÜNENÇ ÖMER FARUK,TAŞAR EMİN SELÇUK (2015). Ufki Şehre Mümkün Bakışlar Aksaray da Bir Mimari Atölye Deneyimi ve Turgut Cansever in Yeni Şehirler inin İlkeleri. Şehir ve Düşünce Dergisi(6), 38-51. (Kontrol No: 1989294)

Diğer Yayınlar

 1. KARADENİZ SITKI,GÜNENÇ ÖMER FARUK,TAŞAR EMİN SELÇUK (2016). Uğur Tanyeli ile Söyleşi Toplumsallık Üretim Biçimi Olarak Mimarlık. Sosyoloji Divanı(7), 233-246. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3212143)

 2. TAŞAR EMİN SELÇUK (2016). Mimar Sanatkâr ve Mütefekkir. Bilge Adamlar(41), 118-121. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2818616)

 3. DÜZENLİ HALİL İBRAHİM,TAŞAR EMİN SELÇUK (2012). Mardin de Kat Kat Tarih Bina ve Mimarlık 19 Yüzyıl Hükümet Konağı ndan 21 Yüzyıl Mimarlık Fakültesi ne Dönüşümün Hikayesi. Arredamento Mimarlık(254), 64-78. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1987377)