T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Arş. Gör. Vedia Derda GÜNDÜZ
Birim: MİMARLIK FAKÜLTESİ,
Email:
Telefon:
Dahili:
Viyana Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi (Technische Universitaet Wien, Fakultaet für Architektur und Raumplanung), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 2010 yılında mezun oldu.  Mezuniyeti sonrası bir kamu kuruluşunda Şehir Plancısı olarak görev yaptı. Viyana Teknik Üniversitesi'nde başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul), Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim dalında "Koruma Amaçlı İmar Planlarında Uygulama Sorunları: Mardin Eski Kent Merkezi Örneği " isimli tez çalışması ile tamamladı (2013). Özellikle Kent Sosyolojisi, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Kentsel Tasarım, Kentsel Doku Analizi ve Veri Görselleştirilmesi/Modellemesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri konularıyla ilgilenmekte ve halen Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.