• /
  • HABERLER
  • /
  • “Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi” Yarın Başlayacak

“Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi” Yarın Başlayacak

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı katkılarıyla Mardin Artuklu Üniversitesi’nin düzenleyeceği “Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi” yarın başlıyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek kongreye dil bilimi, felsefe, tarih, sosyoloji, antropoloji ve ilahiyat bilimleri alanında uzman yerli ve yabancı birçok bilim adamı, yazar ve akademisyen katkıda bulunacak.

Onursal başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın yaptığı ve katılımın çok yoğun olacağı beklenen uluslararası kongrede dil, düşünce ve din alanlarındaki konuların ele alınıp sorun, problem ve konuları açısından irdelenerek çözüm ve önerilerin sunulacağı bekleniyor.

Sosyal bilimlerin en belirgin üç sahasını oluşturan dil, düşünce ve dinin, varoluşundan itibaren insanlığın temel hususiyetleri olan konuşma, kavrama ve inanmaya tekabül eden disiplinler olduklarını söyleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, dil, düşünce ve dinin, bir açıdan da insanlığın hem evrensel hem de yerel boyutlarını ifade ettiğini belirtti.

Ağırakça, Mardin Artuklu Üniversitesinin kadim Harran ve Nisibis Bilim ve Düşünce Okullarının asırlarca varlığını sürdürdüğü ve ilimler tarihinde bir zamanlar medeniyetlerin oluşmasına zemin hazırladığı bir havzada bulunduğuna işaret ederek çok dilli ve çok kültürlü yapısıyla öne çıkan üniversitenin böylesine büyük ve geniş katılımlı bir kongreyi kadim bir şehirde kurulu üniversitede ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

08-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek geniş katılımlı kongre ile ilgili olarak bilim tarihi, güzel sanatlar ve modern bilim alanlarında da ulusal ve uluslarası düzeyde önde gelen 165 akademik şahsiyetin katılacağı bilgisini veren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü, kongrede Dil, Düşünce, Din Bilimleri, Felsefe ve Tarih alanlarında yeni perspektifler ve yeni tespitler ortaya koymayı amaçladıklarını ifade etti.

Mardin Artuklu Üniversitesinin,Türk Dili ve Edebiyatının yanı sıra Süryanice, Arapça, Kürtçe, Farsça ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında eğitim ve ihtisaslaşmayı aktif halde yaptıklarını kültürel, sosyal ve siyasal alana katkı sağlayacağı düşünülen Ermenice ve İbranice ile ilgili çalışmalar için de hazırlıklarının devam ettiği bilgisini veren Ağırakça,

“Bütün bu alanlarda ihtisaslaşmış bir üniversite olması hasebiyle Mardin Artuklu Üniversitesi genelde sosyal bilimler, özelde ise diller, felsefe ve düşünce tarihi ile ilahiyat alanlarında farklılaşma ve ihtisaslaşmada öncü olma gayretlerini sürdürmekte bu konularda bilimsel çalışmalara yeni ve farklı bir yaklaşımla ivme kazandırma çabalarını sürdürmektedir.” şeklinde konuşarak,

“Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi” de bu vizyon ve misyonun icrasında önemli adımlardan biri olarak bilim dünyasının çalışmalarını ortaya koymasına fırsat tanımakta ve bu alana katkılarını sürdürecektir.” dedi.

08-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak farklı salonlar ve oturumlarla icra edilecek kongrenin sonunda genel değerlendirmelerde bulunularak sonuç bildirgesi ilan edileceği öğrenildi.