• /
  • HABERLER
  • /
  • “Mukaddime Dergisi” artık ULAKBİM’de

“Mukaddime Dergisi” artık ULAKBİM’de

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan “Mukaddime Dergisi”  üniversiteler ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağlar kurmak ve bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak amacını güden TÜBİTAK’a bağlı “Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi” (ULAKBIM) tarafından, uluslararası indeksler kapsamında taramaya alındı.

Mardin Artuklu Üniversitesinin çıkardığı ilk hakemli yayın organı olan ve 2017 yılı itibariyle 7. Yılını dolduran “Mukaddime Dergisi” nde şu ana kadar 150’ye yakın bilimsel çalışmanın yayınlandığını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, TÜBİTAK DergiPark, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, İdealOnline ve İSAM veri tabanlarında da taranan “Mukaddime Dergisi” nin önemli bir arşiv adresi ve üniversitenin hafızası konumunda olduğunu ifade etti.

Derginin, ULAKBİM’in Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesinin gerçekleştirdiği son toplantıda taramaya alınmasına karar verildiği bilgisini veren Ağırakça:

“Hakemli bir dergi olan “Mukaddime”nin ulusal ve beynelmilel eğitim alanlarında; bilgi erişim modelleri, altyapı ve sistemlerin geliştirilmesinden, uygulanmasından sorumlu ULAKBİM tarafından uluslararası indeksler kapsamında taramaya alınması derginin uluslararası düzeyde kabul edilirliğinin onaylanmış olmasının bir diğer ifadesidir. Bu başarıyı sağlayan Yayın Kurulu’na, Danışma Kurulu Üyelerimize, hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Akademik çalışmaların yayınlanmasına zemin teşkil etmesi açısından dergi çıkarmanın önemli olduğu vurgusunu yapan Dergi Editörü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Musa Öztürk ise,

 “Büyük emeklerle ortaya çıkan bu ürünlerin akademi camiasına ulaştırılabilmesi de çok önemlidir. Akademik çalışmaların daha görünür ve bilinir olmasında veri tabanları ve bilimsel yayın indeksleri büyük rol oynamaktadır.” şeklinde değerlendirme yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yayın Kurulu olarak bundan sonraki hedefimiz derginin niteliğinin arttırılarak uluslararası indekslerde taranması için daha yüksek bir azim ve kararlılıkla çalışmaktır.”

Altı ay aralıklarla bahar ve güz dönemlerinde yayınlanan; dinî, felsefî,  tarihî ve sosyo-kültürel araştırmalara ve bu alanlar arasındaki disiplinlerarası tartışmalara odaklanan hakemli yayın organı “Mukaddime Dergisi” ne http://mukaddime.artuklu.edu.tr/ ve http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mukaddime/ adreslerinden ulaşılabileceği bildirildi.