• /
  • HABERLER
  • /
  • Artuklu Üniversitesinden 15 Temmuz Paneli

Artuklu Üniversitesinden 15 Temmuz Paneli

“15 Temmuz Darbe Girişimi”nin yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı adı altında Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen çeşitli anma etkinliklerinde üniversite konferans salonunda yoğun katılımlı bir panel düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Acar ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kayaoğlu’nun katıldığı panelin moderatörlüğünü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ömer Bozkurt yaptı.

Panel açılışında konuşan Ömer Bozkurt 15 Temmuz Darbesi’nin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik birçok boyutundan bahsederek darbenin tüm yönleri ile dikey olarak incelenmesi ve yaşanan olayların uluslararası bir boyuta taşınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

''Post Model Terör Yapılanmaları ve 15 Temmuz'un Ülkenin İç Sosyal Dokusuna Etkisi'' başlığıyla sunumunu yapan Panelist Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kayaoğlu, Türk toplumunun çok derin bir darbe geçmişinin olduğundan bahsederek:

“Toplumsal hafızanın çalışması bizleri ileriye taşıyacaktır. Darbe, 'halka rağmen halk için' düsturu ile kendi menfaatine çalışan iktidarın ya da toplumu ele geçirme isteği duyan örgütlerin girişimleridir.” tanımını yaptı.

Örgütlere karşı yapılan en ufak bir zafiyetin darbeci anlayışın tekrar yeşermesini sağlayacağı uyarısında bulunan Kayaoğlu,

"Post model terör örgütünde hedefler daha çok kutsaldır ve kendilerine inandırıcı sebepler edinirler. Birden çok istihbarat ve yer altı iletişimi kullanırlar. Örgütün her şekilde gizli kalması ve örgütün devamı için hiçlik duygusu üzerinde yoğunlaşırlar. Post model örgüt yapısı, gerçeklik algısını yok sayar. 15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri "ben bir şey yapmadım“ söylemleri ile ortada bir örgütün olmadığını vurgulamışlardır." şeklinde konuştu.

Mardin Vali Yardımcısı Osman Demir, Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri Şahin Arpağ, İl protokolü, STK temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrenciler, şehit yakınları ve vatandaşların katıldığı panelde söz alan Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Acar, özellikle Arap Baharı sürecinde Ortadoğu bölgesinde yapılmak istenilen jeopolitik dizayn ile 15 Temmuz darbe girişimi arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

“15 Temmuz ve Ortadoğu’da Askeri Darbeler” temalı sunum yapan Necmettin Acar, Ortadoğu bölgesinin Arap Baharına kadar BAE-Suudi liderliğinde statükocu Vehhabi blok ile İran liderliğinde revizyonist Şii blok olmak üzere kabaca iki bloğa ayrıldığını hatırlatarak, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali ve 2010 yılında başlayan Arap Baharı sürecinin Ortadoğu bölgesinin önemli güçleri olan Irak, Mısır, Suriye gibi ülkelerin zayıflayarak bölgesel güç denkleminden çekilmesi ile sonuçlandığının altını çizdi.

Dr. Öğr. Üyesi Acar, askeri ve endüstriyel kapasitesi bakımından Ortadoğu'nun en gelişmiş ülkesi olan Türkiye'nin son dönemde yönünü Ortadoğu'ya dönmesi ve bölgesel güç denklemini tek başına şekillendirebilme kabiliyetinin bölge jeopolitiğini yeniden dizayn etmek isteyen ABD destekli statükocu bloğu oldukça rahatsız ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bölgede yapılmak istenilen jeopolitik dizaynın önündeki en büyük engel olarak görülen Türkiye'nin askeri darbe ile zayıflatılarak bölgesel güç denkleminden çıkarılması hesaplanmıştır. Bugün geriye doğru baktığımızda görmekteyiz ki Mısır'da demokratik yollarla iktidara gelmiş Müslüman Kardeşler yönetimine karşı yapılan askeri darbe, Katar'ı boğmaya dönük abluka ve Türkiye'de 15 Temmuzda teşebbüs edilen darbe girişimi aynı tezgâhın ürünüdür. Tüm bu operasyonların ortak gayesi ise Ortadoğu bölgesinde ABD ve ABD'nin bölgedeki en önemli müttefikleri olan İsrail ve BAE-Suudi ekseni tarafından yapılmak istenilen jeopolitik dizaynın önündeki engelleri kaldırmak, bölge halklarının insan hakları ve demokrasi taleplerini baskılamaktır.”

Panel katılımcılarına teşekkür ederek değerlendirmede bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına, bu ihanetin üzerinin örtülmesine ve hainlerin yaptıkları alçaklığın hesabının sorulmasının önüne geçilmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek:

“Bu terör örgütünün ihanetini hatırlarda canlı tutmak ve gelecek nesillere yeniden yaşatmayı düşünecek olanlara karşı direnme konusunda en güçlü ilhamı ve mirası bırakmak için Mardin Artuklu Üniversitesi olarak çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Panel programı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tekin’in hatim duası ile sona erdi.