• /
  • HABERLER
  • /
  • “Artuklu Akademi Dergisi” TUBİTAK ULAKBİM’de

“Artuklu Akademi Dergisi” TUBİTAK ULAKBİM’de

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayınlanan “Artuklu Akademi Dergisi” üniversiteler ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağlar kurmak ve bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak amacını güden TÜBİTAK’a bağlı “Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi” (ULAKBİM) tarafından, ulusal ve uluslararası indeksler kapsamında taramaya alındı.

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde 2014 yılı Ağustos ayından itibaren yayın hayatına başlayan ve Haziran - Aralık aylarında yılda iki kez yayınlanan Artuklu Akademi Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında, dinî araştırmalar sahasında kaleme alınan özgün çalışmalara yer vermeyi hedeflemektedir.

Gelişmelerin ilahiyat temel alanının sağladığı farklı disiplinler bağlamında ele alınmasını da önemseyen hakemli yayın organı Artuklu Akademi Dergisi’nin ULAKBİM’in Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesinin gerçekleştirdiği son toplantıda taramaya alınmasına karar verildiği bilgisini veren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça:

“Hakemli bir dergi olan 'Artuklu Akademi’nin ulusal ve uluslararası eğitim alanlarında; bilgi erişim modelleri ve sistemlerin geliştirilip uygulanmasından sorumlu ULAKBİM tarafından uluslararası indeksler kapsamında taramaya alınması derginin uluslararası düzeyde de kabul edilirliğinin onaylanmış olduğu anlamına gelmektedir. Bu başarıyı sağlayan editör kuruluna, danışma kurulu üyelerimize, hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Altıncı yılını dolduran dergide şu ana kadar onlarca bilimsel çalışmanın yayınlandığını belirten İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Demirci Akademik yazın faaliyetinin etik kurallar yönünden yürütülmesine katkı sağlama hedefiyle; dinî, felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlamı göz önünde bulunduran bir yayın politikası izlediklerini vurgulayarak derginin bu yıl için makale kabulünün 30 Nisan 2019 tarihine kadar devam edeceği bilgisini verdi.

Akademik çalışmaların yayınlanmasına zemin teşkil etmesi açısından dergi çıkarmanın önemine değinen Demirci, “Analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin sunulduğu özgün çalışmaların yayınlanmasına öncelik tanıyoruz.” şeklinde derginin temel kriterlerden bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dergimizde ilahiyat temel alanı ve bununla diğer sosyal ve beşeri bilimler arasında bir ilişki düzlemi kurabilecek interdisipliner çalışmaların yanı sıra, araştırma notları, kitap tanıtımı, kritiği, tez tahlilleri ve bilimsel toplantılara ilişkin değerlendirme yazılarına da yer verilmektedir.” dedi.

Editör Kurulu adına konuşan ve büyük emeklerle ortaya çıkan bu derginin akademi camiasına ulaştırılabilmesinin önemini vurgulayan İslami İlimler Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Alıcı ise “Akademik çalışmaların daha görünür ve bilinir olmasında veri tabanları ve bilimsel yayın indeksleri büyük rol oynamaktadır. Editör Kurulu olarak bundan sonraki hedefimiz derginin niteliğinin arttırılarak uluslararası indekslerde taranması için daha yüksek bir azim ve kararlılıkla çalışmaktır.” şeklinde konuştur.

Altı ay aralıklarla bahar ve güz dönemlerinde yayınlanan; dinî araştırmalar alanında kaleme alınan, felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel araştırmalara ve bu alanlar arasındaki disiplinlerarası tartışmalara odaklanan hakemli yayın organı “Artuklu Akademi Dergisi” ne http://dergipark.gov.tr/artukluakademi adresinden ulaşılabileceği bildirildi.