TAZİYE

Aynı mahalleden okul arkadaşım, 60 yıllık kadim dostum ve kerimesi Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanı Sinem Mungan’ın muhterem babası Erol MUNGAN’ın Hakk’a irtihalini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhuma Cenab-ı Allah’tan mağfiret diler evlatlarına, muhiplerine ve mensubu olduğu Kermozade ailesine sabr-ı cemîl niyaz ederim.

 

Prof.Dr. Ahmet AĞIRAKÇA
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü