KAMUOYU AÇIKLAMASI

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Mardin Life isimli yerel gazetenin www.mardinlife.com web sayfasında 24 Aralık 2018 tarihinde “Üniversitenin avukatları da üniversitenin tanıtım filmini yalanladı” başlıklı haberde bu kez Mardin Artuklu Üniversitesi tüzel kişiliğini yargı organları nezdinde temsil eden biz avukatlarına karşı bir algı operasyonu başlatılmıştır. Haber içeriği ile maddi gerçeklik saptırılmış ve bir mizansen yaratılmaya çalışılarak kamuoyu nezdinde hakkımızda olumsuz kanaat oluşturulmaya çalışılmıştır. Gazetenin adı geçen haber ile tarafımıza isnat etmiş olduğu gerçek dışı olgular, avukatlık meslek etiği ile bağdaşmayacak niteliktedir. Zira bir avukatın asli görevi yasaların çizmiş olduğu çerçeve içerisinde müvekkilin haklarını korumaktır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1. Maddesinde açıkça ifade edilmiş olduğu üzere avukatlık bir kamu hizmetidir. Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde tam bir sadakatle yürütür ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmeye başladığımız ilk günden beri Avukatlık Kanunu’na ve meslek etiğine uygun bir biçimde ve müvekkile tam bir sadakat ile hareket etmekteyiz. Buna aykırı imalar kabul edilemezdir. Adı geçen gazete, Mardin 1. Noterliği vasıtasıyla göndermiş olduğumuz 10412 Yevmiye no’lu ve 17 Aralık 2018 tarihli tekzip metnini olduğu gibi yayınlamak yerine, bu tekzip metni üzerinden kamuoyu nezdinde algı operasyonu yürütmeyi hedeflemiştir. Tekzip metninde dile getirmiş olduğumuz ilkeleri bu anlamda tekrardan hatırlatmakta fayda görmekteyiz: Kamuoyunu bilgilendirme görevi bir kamusal görevdir. Bu görevin hukuk kuralları ve basın meslek ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Basın etiği ile çelişen, maddi dayanaktan yoksun, mesnetsiz ve kasıtlı olarak yapılmış olan bu habere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanarak sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği