KAMUOYU AÇIKLAMASI

Son dönemlerde basın ve ifade özgürlüğünü doğru ve gerçekçi ölçülerle kullanma kaygısı duymadan şahsım ve üniversitenin itibarını zedelemeye yönelik yerel bir haber sitesinin periyodik şekilde yayınladığı çarpıtma haberlerle aleyhte bir kampanya başlatılmıştır.

İyi niyetle bağdaşmayan ve toplum nezdinde olumsuz kanaat oluşturmayı amaçlayan bu haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekliliği hâsıl olmuştur.

- Sosyal Bilimler alanında uzmanlaşmış tematik bir üniversitenin son yıllarda ölçülebilir ve rahatlıkla ortaya konulabilecek başarı sonuçlarını görmezden gelip sık sık YÖK'ün bile itibar etmediği “üniversite sıralaması” ifadesi maskesiyle çarpıtılmış verilerle yetersiz gösterilmeye çalışılması…

-Sosyal medya hesabımda paylaşılmış ve kurumsal hiçbir görüş özelliği taşımayan kişisel kanaatler üzerinden siyasi bir çerçeve oluşturarak üniversitemize, hükümetin ve hatta TBMM ve Başkanının kurumsal yönetimine eleştiriler getirecek ifade kalıplarıyla haber üretiminin yapılması gibi manipülatif bir üslupla gündem kurgulama çabası sürdürülmektedir.

Bu da göreve geldiğimiz günden bu yana ortaya koyduğumuz adil ve şeffaf yönetim anlayışına çamur çalarak şahsımı hedef gösterme saikiyle yapıldığını açıkça göstermektedir.

Nitekim göreve başladığımız günden bu yana fiziki tesis ve altyapı alanlarındaki gelişmelerin yanı sıra öğretim kalitesinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması, lisansüstü eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, öğrenciye yönelik hizmetlerin sunulması, üniversitenin bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun yükseltilmesi ve bilimsel yayın kalitesinin artırılmasındaki gayretli başarının ısrarla göz ardı edilmesi, kötü niyet göstergesinden başka bir şey değildir.

4264 öğrenciyle devraldığımız üniversitemiz bünyesinde bu sayı 11.100’e çıkmış ve son üç yıldır yeni kurulan bölüm ve program sayısı 39’dan 76’ya yükseltilerek bu kısa zaman dilimi içinde açılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Savur ve Derik Meslek Yüksekokulları 2018-2019 öğretim döneminde öğrenci alımına hazır hale getirilmiş bulunmaktadır.

Üniversiteleri sıralayan kuruluşların sıralama ölçütlerinde tercih ettikleri göstergeler ve kriterler konusunda bilgi sahibi olmadan, akademik başarı, eğitim kalitesi, öğrenci memnuniyeti, araştırma sayısı, “web” performansı, yayın sayısı, öğrenci başına düşen öğretim üye ve görevlisi sayısı, kampüs standartları, giriş koşulları, mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığı ve kuruluş tarihi gibi farklı değişkenlere göre değerlendirme yönteminden uzak bir anlayış içinde felaket mühendisliği yapmak, sonucu olmayan ve gerçeklerle bağdaşmayan gayretkeşlik motivasyonumuzu asla bozamayacaktır.

Uzun bir geçmişi olan köklü üniversitelerle bile kıyaslama yapıldığında Meslek Yüksekokulları sıralamasında Türkiye’de birinciliği ele eden üniversitemizin, Turizm İşletmeciliği ve Konaklama Yüksekokulları arasında telif sıralamasında üçüncü, Edebiyat Fakültemizin de Türkiye’deki 180 Edebiyat/Beşeri bilimler Fakültesi içerisinde 22. sırada, 86 İslami ilimler ve İlahiyat Fakülteleri arasında ise 11. sırada olması dahi dokuz yıl gibi kısa bir geçmişe sahip üniversite için son üç yılda gelinen bu nokta takdire şayan bir başarıdır.

Bununla birlikte üniversitemiz kampüsünde son iki yılda meydana gelen büyük fiziki değişimi, bölgenin en donanımlı kütüphanesinin kurulması, merkezi yemekhane, kız öğrenci yurdu ve yarı olimpik yüzme havuzunun faaliyete geçirilmesi, tüm kampüs alanındaki peyzaj ve asfaltlama çalışmaları, on binlerce ağacın dikilmesi gibi ilim ve izan sahibi herkesin takdir ettiği eser ve çalışmaları görmezlikten gelerek üniversitede hiç bir gelişmenin olmadığı iddiasıyla haber yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

İki yıllık bu zaman diliminde başta Uluslararası El-Cezeri ve İlimler Tarihi Sempozyumları olmak üzere Uluslararası Kutu’l-Amare Sempozyumu, Uluslararası Seyyid Kutub Sempozyumu, Medeniyet Merkezi Olarak Ortadoğu Sempozyumu, Uluslararası Kudüs ve Mescidi Aksa Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin Sempozyumu, Uluslararası Birinci ve İkinci İşrak Günleri, Uluslararası Klasikler Çalıştayı benzeri onlarca bilimsel etkinliklere imzasını atmış üniversitemizin bilimsel faaliyetlerinin olmadığını iddia etmek kötü niyet nadanlığıdır.

Basın etiğinden fersah fersah uzak bir kayıtsızlıkla, nezaket sınırlarını aşan bir üslupla, hiçbir nesnel olguya dayanmadan suçlayıcı ifade ve atıflarla dizayn edilen bu tahkir ve tezyif dolu asparagas haberlerin meçhul odaklara maşa olma zorunluluğuyla kasti olarak yapıldığını değerlendirmekteyiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

 

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü