KAMUOYU AÇIKLAMASI

Yüzlerce yazar tarafından kaleme alınmış bir ansiklopedide yer alan bazı maddelerin kırpılarak şahsımı karalama hedefli dolaşıma konulmasına karşılık yaptığım açıklamada; söz konusu içerik, bilgi ve malzemeyle hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyeceğimi defaatle belirtmeme rağmen vicdan ve adalet ölçüsünü kaybetmiş saldırgan çevrelerin çeşitli ithamlar üzerinden hayasızca gündemde kalma çabalarını ibretle izliyorum.

Daha önce de ifade ettiğim şekliyle 30 yıl evvel sadece redaksiyonunu yapmakla yükümlü olduğum söz konusu ansiklopedik içeriklerin altında imzası olan yazarların tespitini yapma zahmetini göstermeden şahsıma isnat ederek tezvir ve bühtanla itibarıma kast etmeye çabalayanların fiil ve halleri kamuoyunu yanıltmak maksadı taşımaktadır.

Bu tetikçi filleri işleyerek basın ve sosyal medya yoluyla kasıtlı ithamlara yataklık yaparak gündem devşirmeye çalışanlara yönelik, ceza ve tazmin yoluyla haklarında adli makamlara suç duyurusunda bulunularak hukuki süreçlerin başlatıldığını belirtmek istiyorum.

Bununla birlikte kesinlikle bana ait olmayan ansiklopedik içerikleri  manipülatif bir hedefle TBMM’ye taşıyarak haksız ve müfteri yaklaşımlarla cezai müeyyide gerektiren bu suçları işleyen milletvekilleri hakkında araştırma yapılmasını yüce Meclis Başkanlığından talep ediyorum.

Şahsımı yıpratma amaçlı yapılan dayanaksız eleştiri ve kamuoyu yaratma çabaları ve haksız yalan iddialarla sürdürme pratiğini devam ettiren hangi kurum, kişi, milletvekili ve sosyal medya hesabı varsa her türlü hukuki hakkımızı kullanacak ve sonuna kadar takipçisi olacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü