T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ
Dr. Öğr. Üyesi Ergül Kodaş
Birim: ARKEOLOJİ,
Email: ergulkodaş@gmail.com
Telefon:
Dahili:

2015-2017 MAE Nanterre CNRS (VEPMO/Etnologie Préhistorique) : Ortadoğu’da neolitik dönem kafatası kültü projesi yönetimi.

 

Ocak 2015-2017 : Post-doktora, VEPMO-ArScAn, CNRS, Paris. Ortadoğu’da neolitik dönem kafatası kültü.

 

2011-2014 : Doktora, Orta doğuda Neolitik Dönem kafatası kültünün mimari konteksti ve arkeolojik tabakası içerisinde incelenmesi. Paris 1-Panthéon (Sorbonne) Üniversitesi.

 

2010-2011 : Master 2, Güneydoğu Anadolu’da neolitikleşme süreci. Sorbonne-Paris IV Üniversitesi.

 

2009-2010 Master 1, Güneydoğu Anadolu’da Çanak Çömleksiz Neolitikten Çanak Çömlekli Neolitiğe geçiş süreci, Üniversite Sorbonne-Paris IV Üniversitesi.

 

2002-2006 : Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü.

 

 

Yakındoğuda Neolitik Dönem, Güneydoğu Anadolu Neolitikleşme Süreci, Anadoluda Paleoltitik Çağ, Prehistorik Dönem Ölü Gömme Adetleri 

2018-2019

Lisans

Anadolu Antik Madenciligi 

Prehistoryaya Giris 

Anadolu Prehistoryası

Mezopotamyada Neolitik Kalkolitik Çag

 

2017-2018

Önlisans

Genel Arkeoloji

Lisans

Prehistoryaya Giriş 

Anadolu Prehistoryası

Anadoluda Neolitik ve Kalkaolitik Çaglar

Mitoloji 

Arkeolojide Çizim Teknikleri 

2017 3 Temmuz 29 Aralık Ilısu Barajı ve Hes Projesi Boncuklu Tarla Kurtarma Kazıları Bilimsel Danışmanlığı

 

2016, 17 Ağustos-9 Eylül : Çayönü kazısı ekip üyesi.

 

2014, 1-29 Eylül : Malatya Arslantepe Kazısı, Marcella Frangipane başkanlığında, La Sapienza Üniversitesi.

 

2014, 1-29 Ağustos : Siirt-Basur Höyük ve Çattepe Kazısı, Haluk Sağlamtimur başkanlığında, Ege Üniversitesi

 

2013, Ağustos : Batman, Çemialo Kazısı, A-E. Özdoğan başkanlığında,, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.

 

2007, Temmuz/Ağustos : Diyarbakır, Müslüman Tepe Kazısı, Eyüp Ay başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi, Arkeolog ve Antropolog olarak.

 

2006, Temmuz/Ağustos : Diyarbakır, Müslüman Tepe Kazısı, Eyüp Ay başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi, Arkeolog ve Antropolog olarak.

 

2005, Ağustos : Diyarbakır, Hakemi Use Kazısı, Halil Tekin başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi.

Sözlü sunumlar

 

17 mart 2016 : Deneysel arkeolojik yöntemlerle taş alet üretimi : Unutulan prehistorik jestler. Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü. Ankara.

 

5 Kasım 2015 : Orta doğuda Neolitik Dönem kült binaları. Carcassone, Fransa.

 

27 Ekim-Kasım 2015 : Kil sıvalı kafatasları üzerine Antropolojik Yaklaşım. 6. Ulusal Antropoloji Sempozyumu, Ankara.

17 Ekim 2015 : Yukarı Dicle ve Orta Fırat bölgesinde erken PPNA’da ve PPNA-PPNB geçiş dönemine tarihlenen figürlü taş objeler. RTO. Neolitik Sempozyumu. Paris, Fransa.

 

22 Kasım 2014 : Orta doğuda Neolitik Dönem kafatası kültünün mimari konteksti ve arkeolojik tabakası içerisinde incelenmesi. VEPMO-ArScAn Doktora seminerleri. Nanterre, Fransa.

 

9 Haziran 2014 : Kil sıvalı kafataslarını kullanım aşaması. ICAANE/9, Basel, İsviçre.

 

9 Mayıs 2014 : Karina Crouher’in Death and Dying in the Neolithic Near East (Ortadoğu Neolitik Dönem’de ölü ve ölü gömme adetleri) adlı kitabının tanıtımı ve kritikler.. Paris I-Panthéon Master Dersleri, Pascal Butterlin’in isteği üzerine. Paris, Fransa.

 

29 Haziran 2013 : Ortadoğu Neolitik Dönem’de Mezarlık kavramı. CNRS Etnologie Prehistorique, Master Seminerleri. Frédérique Valentin ve Grégory Pereira’in isteği üzerine. Nanterre, Fransa.

 

14 Eylül 2012 : Ortadoğu Neolitik Dönem’de Taş stellerin mimari ve sembolik yönden incelenmesi. Uluslar arası üçüncü taş steller konferansı, A. Testart ve J. Guillain’in davetlisi olarak. Narbonne, Montpellier, Fransa.

 

25 Mayıs 2012 : Orta doğuda Neolitik Dönem kafatası kültü : eski teoriler ve yeni yaklaşımlar. VEPMO-ArScAn Doktora seminerleri. Maison René Ginouvès, Nanterre Université.

 

23 Mayıs 2012 : Kil sivali kafatslarinda sivama teknikleri üzerine bir deneme. Paris I-Panthéon, Doktora öğrencileri sempozyumu, INHA. Paris, Fransa

 

15 Mart 2012 : Ortadoğu Neolitik Dönem kil sıvalı kafataslarının mimari kontekstleri. CNRS Etnologie Prehistorique, Master Seminerleri. Frédérique Valentin ve Grégory Pereira’in isteği üzerine. Nanterre, Fransa.

Katıldığı ve yürüttüğü stajlar

 

2015-2016 mayıs sonu haziran başı : Taş endüstrisi üzerine deneysel arkeoloji ve tas alet üretim ve analiz çalışmaları. J. Pelegrin yönetiminde, Archéorient, CNRS, Nanterre, France.

 

2016 mayıs sonu haziran başı : Taş endüstrisi üzerine deneysel arkeoloji, baskı ve direk/indrek vuruş teknikleri ile tek yönlü vurma ve çift yönlü vurma (naviform) çekirdeklerden üretilen aletlerin yapım şekilleri. Deneysel arkeoloji çalışmalarının organizatörü, Fréderic Abbés ve Ergül Kodaş yönetiminde, Archéorient, CNRS, Jales, France. Antropolojik yaklaşım, insan ve obje üretimi.

 

2015 mayıs sonu haziran başı : Taş endüstrisi üzerine deneysel arkeoloji, baskı ve direk/indrek vuruş teknikleri ile tek yönlü vurma ve çift yönlü vurma (naviform) çekirdeklerden üretilen aletlerin yapım şekilleri. Deneysel arkeoloji çalışmalarının organizatörü, Fréderic Abbés ve Ergül Kodaş yönetiminde, Archéorient, CNRS, Jales, France. Antropolojik yaklaşım, insan ve obje üretimi.

 

2014, mayıs sonu haziran başı : Taş endüstrisi üzerine deneysel arkeoloji, baskı ve direk/indrek vuruş teknikleri ile tek vurma ve naviform çekirdeklerden üretilen aletlerin yapım şekilleri. Archéorient, CNRS, Fréderic Abbés yönetiminde, Jales, France. Antropolojik yaklaşım, insan ve obje üretimi.

 

2013, mayıs sonu haziran başı : Taş endüstrisi üzerine deneysel arkeoloji, bifacial Paleolitik dönem aletlerin yapım şekilleri. Archéorient, CNRS, Fréderic Abbés yönetiminde, Jales, France.

 

2012, mayıs sonu haziran başı: Taş endüstrisi üzerine deneysel arkeoloji, alet üretim teknolojisine genel giriş ve vurma ve baskı teklileriyle dilgi üretim teknolojisi. Archéorient, CNRS, Fréderic Abbés yönetiminde, Jales, France. Antropolojik yaklaşım, insan ve obje üretimi.

 

2010, 7-15 Haziran : Paris bölgesinde ortaya çıkarılan iskeletlerin antropolojik analizi, Philipe Chambon başkanlığında, MAE, Etnoloji Prehistorique, Nanterre.

 

2003-2005 yıllarında : Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümünde bölüm çalışanlarına yârdim için iskelet yıkama ve restorasyonları, burslu-çalışma.

 

 

 

 

 

Le prix du Projet de la MAE, Anthropologie funéraire et l’homme face à la mort, avec VEPMO et Ethnologie préhistorique (Prélèvement de crânes humains une pratique vivante face à la mort au Néolithique proche-oriental). 2015-2017, Proje Başkanı

2017-

Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs Arkeopark Projesi (BAP)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 

KODAS E. 2015 a ‘‘Le diversité contextuelle et funéraire des crânes surmodelés au Néolithique proche-oriental.’’ Neo-Lithics, Berlin, Allemagne, s. 11-23.

 

KODAS E. 2015 b : ‘‘Le Bâtiment DE de Çayönü : un sanctuaire au coffrage ?’’ Neo-Lithics, s. 42-52. Berlin, Allemagne.

 

KODAS E. 2016 a : ‘‘Le culte du crâne, dans son contexte architectural et stratigraphique, au Néolithique au Proche-Orient.’’ BSPF.

 

KODAS E. 2016 b : ‘‘Le surmodelage du crâne au Néolithique au Proche-Orient : Approche contextuelle, funéraire et visuelle (Yakındoğu Neolitiğinde Kafatasının kil ile sıvanması : mimari yaklaşım, mezar arkeolojisi ve görsellik).’’ Anatolia antiqua, s. 1-12, Istanbul, IFEA.

 

BOCQUENTİN F. KODAS E. et K. ORTIZ 2017 ‘‘Headless but stilleloquent! Acephalous skeletons as witnesses of Pre-Pottery Neolithic North- South Levant connections and disconnections.’’ Paléorient 42/2, p. 33-53.

 

KODAS E.,SAGLAMTIMUR H., ERDAL Y-S. 2018 a Three Human Graves of the Hassuna Culture in Türbe Höyük. Anatolia Antiqua, 26, 13-21.

 

KODAS E. 2018 b Boncuklu Tarla, Un nouveau site du Néolithique précéramique en Anatolie Orientale. Bulletin de la Société préhistorique française, 115(2), 385-389.

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

KODAS E. 2014 ‘‘La technique du surmodelage au Néolithique au Proche-Orient : une nouvelle réflexion sur les crânes surmodelés.’’ In : S. Ferjani, M. Onfray et C. Trémeaud (éds), Archéo.Doct. 7, s. 217-231.

 

KODAS E. 2015 ‘‘Le surmodelage du crâne au Néolithique au Proche-Orient : Approches contextuelle, funéraire et visuelle.’’ Tiempo y sociedad 18, 2015, s. 5-45. Espagne.

 

KODAS E. 2016 a ‘‘Bâtiments communautaires et leur rôle sociopolithique au PPNA-PPNB ancien à Jerf el-Ahmar : Espaces collectifs et Espaces privés.’’ Archéo.Doct. 8. s. 53-69.

 

KODAS E. 2016 b : “Le socle/cou des crânes surmodelés : une nouvelle approche sur leur « phase d’utilisation (Kil sıvalı kafataslarında boyun veya kaide : kafataslarının kullanım aşamasına dair yeni bir yaklaşım)”. Theme : 2. Travelling Images Transfer and Transformation of Visual Ideas, 9ICAANE, Switzerland, s. 155-168.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

KODAS E. 2015 a ‘‘Piliers au PPNA final-PPNB ancien au nord du Proche-Orient : élément symbolique ou architectural.’’ In : Pierres levées du Néolithique à l'Age du fer : 3ème colloque international sur la statuaire mégalithique. s. 103-114

 

KODAS E. 2015 b ‘‘Les stèles d’Hakkâri 5 (nord du Proche-Orient) : nouvelles réflexions sur leur identification chrono-culturelle.’’ In : Pierres levées du Néolithique à l'Age du fer : 3ème colloque international sur la statuaire mégalithique. s. 115-122.

 

KODAS E. 2016 : “Le socle/cou des crânes surmodelés : une nouvelle approche sur leur « phase d’utilisation (Kil sıvalı kafataslarında boyun veya kaide : kafataslarının kullanım aşamasına dair yeni bir yaklaşım)”. Theme : 2. Travelling Images Transfer and Transformation of Visual Ideas, 9ICAANE, Switzerland, s. 155-168.

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

1 : KODAS E. 2015 Diversités, Interactions et Contacts culturels dans les régions montagneuses de la Mésopotamie : Un autre scenario de la néolithisation proche-orientale. Presses académiques francophones, ISBN: 978-3-8416-2632-5. Sarrebruck, Allemagne, 75 pages.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

KODAS E. 2013 ‘‘Jerf el-Ahmar EA 30 Binası ve Yakındoğu’da PPPNA-PPNB’ye geçiş dönemine ait kamu binaları.’ Tuba-ar 16, s. 9-19.

 

KODAS E. 2016 ‘‘Yukarı Dicle ve Orta Fırat bölgesinde erken PPNA’da ve PPNA-PPNB geçiş dönemine tarihlenen bir tarafı oluk figürlü taş objeler ve figürlü taş plaklar.” Arkeoloji ve Sanat Yayınları Dergisi. İstanbul. s. 13-21.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

KODAS 2016 Anadolu’da Neolitik Dönem Kafatası Kültü: Yeni Yaklaşımlar ve Öneriler. 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Edirne.

 

KODAS 2018 Boncuklu Tarla 2017 yılı kazıları. 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu.Çanakkale.