T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Mevzuatlar

Mevzuatlar

VERGİ MEVZUATI
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57)      I SAYILI TABLO                      
Sözleşmedeki İş Artışı Nedeniyle Damga Vergisi Alınıp Alnmayacağı HK.Kararlar,Özelgeler,Makaleler  =>  1  3   5  6  7   8  9  10
 
 KDV Tevkifatı Genel Uygulama Tebliği 2014 
 
 2014 Ücret Kazançları Vergi Rehberi
 

 

 HARCIRAH MEVZUATI

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 2014. Yeni   Resmi Gazete
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 2013   Resmi Gazete
 

 

 MAAŞ / ÖZLÜK

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Güncellenme Tarihi 01.06.2012)
 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar  Resmi Gazete
 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı (2014)    Resmi Gazete
 Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Hk.666 Sayılı KHK     Resmi Gazete
 666 Sayılı KHK Hükümlerine İlişkin DMK Genel Tebliği Sıra No:161    Resmi Gazete
 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Güncellenme Tarihi 01.06.2012)
 
 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu(Güncellenme Tarihi 01.06.2012)
 Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair BKK-2005
 Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin BKK-2009
 Yabancı Dil Tazminatı Hakkında
Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında BKK
Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında BKK
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü