T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Belge ve Formlar

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Belge ve Formlar

 

 

Aile Yardım Bildirimi                                                                       Ders Yükü Tespitine İlişkin Esas ve Usl                                               
Aile Durum Bildirimi Üniversitemiz İdari Birim Kimlik Kodları
Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi 2015 Yılı Üniversiteler Detaylı Hesap Puanları
Öğrenci Harç İade Dilekçe Örneği  
Harcama Belgeleri Örnekleri  
İzin Takip Formu  (Geliştirme Ödeneği için)                                           
Beyanname Matrah Formu  
Ödenek Talep Formu  
   
   

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü