T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Üniversitemizin Tarihçesi

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin Tarihçesi

Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak. (V. Hugo)

 
 İlgili Resmi Gazete ve Yazılar
1 Mardin Artuklu Üniversitesi Kuruluş Kanunu   Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
2 Mardin Artuklu Üniversitesi Teşkilat Şeması Tıklayınız...
  FAKÜLTELER  
1 Mühendislik Mimarlık Fakültesi                           Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
2 Güzel Sanatlar Fakültesi                                      Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                        Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
4 Edebiyat Fakültesi                                                  Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
5 Fen Fakültesi                                                           Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
6 İlahiyat BilimleriFakültesi                                     Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
   ENSTİTÜLER  
1 Sosyal Bilimler Enstitüsü                                      Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
2 Fen Bilimleri Enstitüsü                                          Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
3 Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü                    Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
  YÜKSEKOKULLAR  
1 Devlet Konservatuarı Yüksekokulu                     İlgili Yazı İçin Tıklayınız...
2 Sağlık Yüksekokulu                                                 Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
3 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu    Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
5 Yabancı Diller Yüksekokulu
  MESLEK YÜKSEKOKULLARI  
1 Meslek Yüksekokulu                                              Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
2 Midyat Meslek Yüksekokulu                                  Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu               Resmi Gazete İçin Tıklayınız...
4 Kızıltepe Meslek Yüksekokulu                                İlgili Yazı İçin Tıklayınız...
5 Nusaybin Meslek Yüksekokulu                              İlgili Yazı İçin Tıklayınız...
6 Ömerli Meslek Yüksekokulu
   MERKEZLER VE DİĞER  
1 Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İlgili Yazı İçin Tıklayınız...
2 Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İlgili Yazı İçin Tıklayınız... 
3 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İlgili Yazı İçin Tıklayınız...
4 Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi
5 Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uyg. ve Araş.Merkezi
6 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
7 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi
8 Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
9 Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
10 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  YÖNETMELİKLER  
1 Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat
2 Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat
3 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat
4 Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat
5 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Mülga) Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat
6 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Mülga) Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat
7 Lisansüstü Eğitim -Öğretim Yönetmeliği (Mülga) Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat
8 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat
9 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat 
10 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat
11 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete İçin Tıklayınız... e.Mevzuat
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü