• /
  • BELGELER VE FORMLAR

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

BELGELER VE FORMLAR

-Doktora Başvuru Formu                                                         -Tezsiz Y.Lisans Başvuru Formu

-Danisman Atama Oneri Formu                                              -Tez Konusu Öneri Formu   

-Dönem Projesi Başvuru Formu                                              -Tez savunması Sınav Tutanağı    

-İntihal Raporu                                                                          -Tez Sınav Jürisi Atama Teklifi                   

-Danışman Değişikliği Formu                                                   -Tez Sunuş Formu                                                                                       

-Doktora Kesin Kayıt Formu                                                    -Tez Yazım Klavuzu             

-Doktora Başvuru Formu                                                          -Tezli Y.Lisans Başvuru Formu

-Seminer Öneri Formu                                                               -Tez Teslim Formu

-Uzmanlık Alan Dersi Açma Talep Formu                                -Tez Teslim Yol Haritası

-Seminer Sonuç                                                                          -Tez Konusu Değişikliği Formu 

-Dönem Projesi Onay Sayfası                                                    -Tezli  Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu

-Seminer Tutanağı                                                                       -Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu

-Ek Ders Puantaj Cetveli                                                              -Tez Teslim Formu

-Açılacak Lisanüstü Derslerin Bildirim Formu                           -Not Düzeltme Formu

-Dönem Başı Ders Yükü Çizelgesi

 

                                                     

                                                         

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü