T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • /
  • BELGELER VE FORMLAR (Almak İstediğiniz Formun Üzerine Tıklayınız...)

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

BELGELER VE FORMLAR (Almak İstediğiniz Formun Üzerine Tıklayınız...)

-Doktora Başvuru Formu                                        -Tezsiz Y.Lisans Başvuru Formu          -Doktora Yeterlilik Jürisi Sınav Tutanağı

-Danisman Atama Oneri Formu                            -Tez Konusu Öneri Formu                     - Doktora Yeterlilik Komitesi Sınav Tutanağı

-Dönem Projesi Başvuru Formu                            -Tez savunması Sınav Tutanağı           - Tez İzleme Komitesi Atama Önerisi

-İntihal Raporu                                                        -Tez Sınav Jürisi Atama Teklifi             -Doktora Tez Konusu Öneri Formu           

-Danışman Değişikliği Formu                                -Tez Sunuş Formu                                 -Doktora Tez Önerisi Sınav Tutanağı                                                                   

-Doktora Kesin Kayıt Formu                                  -Tez Yazım Klavuzu                              -Sınav Ücret Formu (İkinci Öğretim)

-Doktora Başvuru Formu                                       -Tezli Y.Lisans Başvuru Formu            -Sınav Ücret Formu (Örgün Öğretim) 

-Seminer Öneri Formu                                           -Tez Teslim Formu

-Uzmanlık Alan Dersi Açma Talep Formu             -Tez Teslim Yol Haritası

-Seminer Sonuç                                                      -Tez Konusu Değişikliği Formu 

-Dönem Projesi Onay Sayfası                                -Tezli  Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu

-Seminer Tutanağı                                                   -Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu

-Ek Ders Puantaj Cetveli                                          -Tez Teslim Formu

-Açılacak Lisanüstü Derslerin Bildirim Formu        -Not Düzeltme Formu

-Dönem Başı Ders Yükü Çizelgesi

 

                                                     

                                                         

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü