• /
  • Senato Listesi

Senato Listesi

 

Prof.Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

Rektör

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Edebiyat Fakültesi Dekan V.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.


Prof. Dr. Mehmet Cemal OĞUZ

Rektör Yardımcısı

Fen Fakültesi Dekan V.

 


Prof. Dr. Veysel KILIÇ

 Güzel Sanatlar Fakultesi Dek.V.

 Güzel Sanatlar Fak. Temsilcisi

 Yabancı Diller Y.O. Müdür V.


Doç. Dr. Sibel DERVİŞ          

Kızıltepe M.Y.O. Müdür V.


Doç. Dr. Mehmet AKBAŞ

Devlet Konservatuarı Y.O. Müdürü


 

Doç. Dr. Abdurrahman EKİNCİ

Beden Eğit. ve Spor Yüks. Müdürü


Doç. Dr. Vahap ÖZPOLAT

Edebiyat Fakültesi Temsilcisi 


Doç. Dr. M. Nesim DORU
Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü


Doç. Dr. Zülküf KARA
Fen Fakültesi Temsilcisi


 

Doç. Dr. Feridun BİLGİN

Sağlık Y.O. Müdürü 


Doç. Dr. Yusuf DOĞAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü


Yrd. Doç. Dr. Faysal ÖZDAŞ

Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü


Yrd. Doç. Dr. Ahmet CEYLAN

Mardin M.Y.O. Müdürü


 

Yrd. Doç. Dr. Lokman TOPRAK

Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O. Müdür V.


 

Yrd. Doç Dr. Musa ÖZTÜRK

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 


 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYAOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
 


Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKBAŞ

İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi


 

Öğr.Gör. Yavuz DİNÇ

Nusaybin M.Y.O. Müdürü


Okutman Tarık DEMİR

Midyat M.Y.O. Müdürü


Şahin ARPAĞ

Genel Sekreter (Raportör)

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü